دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

تاثیر گذشت زمان بر جرائم تعزیری

جنایت، جنحه و خلاف، به سه دسته تقسیم می شدند که نوع و میزان هر یک ازشدید تا ضعیف در قانون پیش بینی شده بود. شدت نسبی مجازات ها ممکن است یکی از مبانی طبقه بندی مجازات ها باشد.

در قانون مجازات اسلامی (ماده 14) تقسیم بندی چهار گانه ای از مجازات ها به چشم می خورد که معیار واحدی وجه تمایز آنها نیست. ولی این تقسیم بندی چندان بی تناسب هم با وخامت نوع جرم نیست.

نسبت موجود این مجازات ها و تقسیم آنها به اصلی ، تکمیلی و تبعی معیار دیگری برای تقسیم بندی آنها است. کما اینکه می توان مجازات ها را به تبع حقی که که از محکوم علیه سلب و یا ضایع می کنندیعنی ماهیت عینی آنها طبقه بندی کرد. در این صورت مجازات ها به مجازات های بدنی ، سالب یا محدود کننده آزادی ،مالی ، منع از اشتغال به شغل ، حرفه یا کار معین ، سالب حق ، مجازات های سالب حیثیت تقسیم می شوند.[1]

هنگامی که جرم یعنی رفتار ضد اجتماعی ارتکاب می یابد حاکمیت عمومی وظیفه دارد با توسل به شیوه های مناسب و موثر ضمن پیشگیری از وقوع و تکرار جرم در آینده لزوم احترام به احکام و دستور های خود را بار دیگر به شهروندان گوشزد کند . هشدار مقامات به حفظ و نظم عمومی و مراعات حقوق جامعه بیان گوناگونی دارد که صورت موکد آن اجرای مجازات است . لیکن ، مجازات سزاوار کسانی است که پیش از آن مقصر و مسؤول شناخته شده باشند . بنابراین،

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر گذشت زمان بر جرائم تعزیری

دسته‌ها: دسته اصلی