دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی و تعیین برونگرایی- درونگرایی کارکنان و میزان فرسودگی شغلی آنها

است که ناخودآگاه را شامل مي شود بين اين دو قسمت سطحي است که نميه خودآگاه نام دارد (شاملو، 1368، به نقل از رسايي، 1383، ص 35) خودآگاه شامل تمام ادراکات حسي، تجربيات و افکاري است که فرد در حال حاضر به آن آگاهي دارد فرويد اعتقاد داشت که اين سطح افکار و احساسات مخاطرات کمي در بر دارد نيمه خودآگاه انبار خاطرات، ادراکات و افکار است يعني تمام چيزهايي که در حال حاضر افراد از آن آگاه نيستند اما مي توانند به راحتي آن را به ياد آورند نيمه خودآگاه در سطح دون روان و بين خودآگاه و ناخودآگاه قرار دارد تاخودآگاه مهمترين و عميق ترين قسمت شخصيت است و شامل غرايز، آرزوها و اميالي است که رفتار را تعيين نموده و جهت مي دهد انگيزه اصلي تمام رفتارها واحساسات و افکار درناخودآگاه قرار دارد و به راحتي قابل دسترسي نمي باشد مفهوم ناخودآگاه در کل نظريه فرويد جايگاه ويژه اي دارد و بدون آگاهي از آن شناخت نظريه روانکاوي ميسر نيست (شولتس، 1990، به نقل از رسايي، 1383، ص 36) فروياد چند سال بعد از ارائه نظريه ناخودآگاه در ديدگاه خود تجديد نظر کردو دوباره سه ساختار اصلي را در آناتومي شخصيت معرفي کرد اين سه مفهوم عبارتند از:

ايد ID، ايگو Ego، سوپرايگو Super Ego

اين سه عنصر اصلي شخصيت بطور مداوم بر يکديگر تاثير متقابل مي گذارند اما از لحاظ ساختار، کنش، عناصر تشکيل دهنده و پويايي، با يکديگر تفاوت 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه:بررسی و تعیین برونگرایی- درونگرایی کارکنان و میزان فرسودگی شغلی آنها

دسته‌ها: دسته اصلی