دانلود پایان نامه

  دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی رابطه بین امکانات رفاهی و افت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان

گرفتند زنده پس از كارزار.

هر خواننده اي اطلاعات موجود در اين اسطوره را به روش خاص خود پردازش مي كند.برخي ممكن است به اسامي ناآشنا بينديشند و يا وقت خود را براي درك معناي كلمة خاصي صرف كنند.بعضي ديگر بند بند اشعار را حفظ مي كنند يا در مورد سرايندة شعر و سابقة او به تفر خواهند نشست.حتي تعدادي از دانش آموزان ممكن است نتوانند از چنين اشعاري استفاده كنند،زيرا احتمالاً براي آنها كاملاً بي معناست.

با تفكر دربارة انواع مختلف شيوه هاي پردازش اطلاعات احتمالاً مي توان دريافت كه آنچه دانش آموز فرا مي گيرد نه تنها بستگي به محتواي مواد آموختني دارد،بلكه در عين حال به آنچه وي از قبل مي دانسته و روش پردازش اطلاعات توسط او نيز وابسته است.معلم نه تنها مي تواند بر انتخاب محتوي تأثير بگذارد،بلكه بر دو عامل ديگر نيز موثر است.معلم موفق محتوايي را انتخاب مي كند كه براي دانش آموز بامعناباشد.فعاليت هاي يادگيري را نيز مي توان با مهارت به سمت روشهايي چون سؤال و جواب و يا بازي نقش هدايت كرد تا دانش آموز از طريق آن جريان تحقيق و اطلاعات اوليه را فرا گيرد.

2.دانش قبلي دانش آموز بر همة فرآيندهاي شناختي او تأثير مي گذارد.آنچه دانش آموزان مورد توجه قرار مي دهند،درك مي كنند،به خاطر مي سپارند،يا طريقي كه با آن مسائل خود را حل مي كنند و يا اثري را مي آفرينند،و شيوه اي كه براي خواندن متون انتخاب مي كنندهمگي،تحت تأثير دانش قبلي ايشان است.امكان يادگيري زماني افزايش مي يابد كه اطلاعات ورودي جديد 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه:بررسی رابطه بین امکانات رفاهی و افت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان