دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

راههای ایجاد علاقه به پوشش اسلامی

بر اين مطلب دارد كه دانش آموزان و دانش پژوهان ناحيه7 بميزان زيادمعتقدند كه فيلمهاي سينمائي در ترويج بدحجابي تاثير گذارند.

 

2-4-7-تأثيربرنامه های تلويزيونی درترويج بدحجابی وبی حجابی

در پاسخ به سوال مذكور از857 پاسخ ،ميانگين پاسخ ها عدد63/3 بدست آمده و بدين معني است كه بميزان زياد برنامه ها و سريالهاي تلويزيوني در ترويج بدحجابي موثرند.

 

2-4-8-تأثيربرنامه های ماهواره ای درترويج بدحجابی جهانی

از838 پاسخ رسيده ميانگين پاسخها عدد21/4 را نشان مي دهد و دلالت بر اين مطلب دارد كه برنامه های ماهواره ای بميزان خيلي زياد در ترويج بدحجابي يا بي حجابي موثرند.

 

2-4-8-تأثير فيلمهای ويدئويی و سی دی در ترويج بدحجابی

از841 پاسخ رسيده ميانگين پاسخهاعدد76/3 است و باين معني است كه بميزان زياد رسانه هاي بالا در ترويج بدحجابي موثرند.

 

2-4-9- تلويزيون و ارائه الگوهای برتر پوشش

از846 پاسخ بدست آمده راجع به سوال بالا ،عدد ميانگين27/3 بدست آمده و باين معني است كه دانش آموزان و دانش پژوهان ناحيه7 معتقدندكه تلويزيون در ارائه الگوهاي برتر پوشش اسلامي بميزان متوسط موثر بوده است.

 

جمع بندی نظرات راجع به رسانه ها و ترويج بدحجابی

در جمع بندي پاسخهاي چهارسوال بالا(سوالهاي 25-27-28-29) از تعداد3388پاسخ حاصله عددميانگين88/3  بدست آمده است و به اين معني است كه رسانه هاي مذكور بميزان زياد در ترويج بدحجابي تاثير گذارند

فراواني

ودرصد

فراواني

تأثیر رسانه ها بر ترویج بد حجابی
 جمع
خيلي  زياد
زياد
متوسط
كم
هيچ
فراواني
1395

 

 921
  549
323

 

200
3388
 درصد
  41
  27
   16
 10
 6
100
میانگین   88/331درصد متوسط و کمتر
68در صد بیشتر و زیاد

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد راههای ایجاد علاقه به پوشش اسلامی

دسته‌ها: دسته اصلی