دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی عوامل موثر بر میزان اثربخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی دانشگاه آزاد

آموزان آگاه باشند . نیاز دانشجویان برای آمدن مبنی بر اکتشاف بیشتر دسته بندي شده است  زیرا که تغییر اشیاء هرروز صورت می گیرد و اطلاعات آموزش داده شده ممکن است  كه بر لبه تیغ قرار گرفته باشد و فقط دادهای ناچیز فردا را لازم داشته باشند.

در عوض آموزش اشیاء به ما یاد می دهد که چگونه لازم است  تا نیازها را بشناسیم. هم چنین در  فطرت تغییرات آموزش حسابداری نقش اولیه آن را  اساتید بر عهده دارند  هم چنین شکل تغییر دادن شناخت حسابداری از میان سخنرانی های کلاس درس برای مدیر در فرایندهای آموزش کلیدی بهتر است.

مطابق بررسی فرانسوی کاپاج (2000) به نظر می رسد خیلی از مسئولیت های اساتید حسابداری شامل موارد ذیل مي باشد :

  • بازاریابی در حرفه حسابداری برای آینده نگری دانشجویان آموزش عالی و در دانشگاه ها تکالیف بسیار بزرگی است
  • آسان کردن آموزش دانشجو به وسیله به کاربردن تنوع استراتژی های تدریس مقتضی صورت می گیرد.
  • اجرا و اداره منابع لازم برای آماده شدن فرآیندهای آموزشی می باشد.
  • تأثیرگذاری هماهنگ از تجربه آموزشی با نیازهای حرفه حسابداری هماهنگ می باشد.
  • تحقیق و پشتیبانی از حرفه حسابداری لازم است.
  • نگهداری صلاحیت هاي خودشان در فضای کارشناسان خود مفید است.
  • هرچند گرفتن دیگر نیازها برای خشنودی لازم است.

فرانسوی و کاپاج (2000) نشان دادند که مهارتهای سخنرانی بحرانی در دانشکده حسابداری منبسط كننده رتبه ها هستند و دانشکده  حسابداری می خواهد اصالتاً یافته های لازم را برای 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد : بررسی عوامل موثر بر میزان اثربخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی دانشگاه آزاد