دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی نیازهای آموزشی توتون کاران در راستای ارائه آموزش های صحیح و اصولی برای تولید توتون با کمیت و کیفیت بالا

شمار ه 23-2 ملاحظه مي گردد كه مهمترين عامل در افزايش آگاهي توتون كاران از نظر افراد مورد مطالعه، تماس با مروجان كشاورزي شركت دخانيات با ميانگين 18/4  مي باشدكه در اولويت اول قرار دارد. همچنين شركت در كلاسهاي آموزشي ـ ترويجي، بازديد هاي آموزشي از مزارع نمونه توتون ، فيلم هاي آموزشي، استفاده از برنامه هاي راديو و تلويزيون و استفاده از مجلات و نشريات آموزشي و ترويجي با ميانگين هاي بالا در رتبه هاي دوم تا ششم  قرار گرفته اند.

جدول 23-2 : اولويت بندي عوامل موثر در افزايش آگاهي توتون كاران

 

عوامل مؤثر در افزايش آگاهي توتون كاران

تعداد ميانگين انحراف معيار اولويت
تماس با مروجان دخانيات

شركت در كلاسهاي آموزشي ـ ترويجي

بازديد هاي آموزشي از مزارع نمونه توتون

فيلم هاي آموزشي

استفاده از برنامه هاي راديو و تلويزيون

استفاده از مجلات و نشريات آموزشي ـ ترويجي

173

175

173

171

173

171

 

18/4

56/3

49/3

36/3

25/3

88/2

85/0

96/0

99/0

19/1

41/1

33/1

1

2

3

4

5

6

 

 

اولويت بندي عوامل مؤثر درافزايش كمي و كيفي  توتون

در خصوص اولويت بندي عوامل موثر در افزايش كمي و كيفي توتون با توجه به جدول شماره 24-4 ملاحظه مي گردد كه موثرترين عامل در توسعه كمي و كيفي كشت توتون  پرداخت به موقع بهاي محصول با ميانگين 55/4 مي باشد كه در اولويت اول قرار دارد.  همچنين قيمت مناسب درجات مختلف توتون و توزيع به موقع نهاده ها ي كشاورزي تاثير بسيار زيادي در توسعه كمي و كيفي توتون دارند كه با ميانگين بالا در اولويت دوم و سوم قرار گرفته اند همچنين استفاده از دانش بومي توتون

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه:بررسی نیازهای آموزشی توتون کاران در راستای ارائه آموزش های صحیح و اصولی برای تولید توتون با کمیت و کیفیت بالا

دسته‌ها: دسته اصلی