دانلود پایان نامه

  دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

مقایسه هوش هیجانی و جرأت ورزی در دانش‌آموزان دختر و پسر نابینا و عادی

پرسشنامه جرأت ورزي براساس آزمون جرأت ورزي گمبريل و ريچي ( 1975) ، تهيه شده و داراي 40 ماده ي اصلي مي‌باشد  به دليل عدم تطابق با فرهنگ ايراني، در برخي مواد آن تغييراتي داده شده است. هر ماده ي آزمون موقعيتي را كه مستلزم رفتار جرأت ورزي است، نشان مي‌دهد. از آزمودني خواسته مي‌شود كه براي پاسخ دادن به سئوالات، بر حسب يك مقياس درجه بندي 5 گزينه اي به دو صورت احتمال بروز رفتار و درجه ناراحتي عمل نمايد. قابل ذكر است كه در پژوهش حاضر، آزمودنيها فقط براساس دستورالعمل احتمال بروز رفتار به سئوالات پاسخ دادند. ضريب پاياني اين آزمون توسط گمبريل و ريچي برابر با 81/0 گزارش شده است. از نظر پايايي، همبستگي زيادي بين ماده‌هاي اين آزمون با يكديگر وجود دارد. ضرريب پايايي ماده‌هاي مختلف آزمون اصلي بين 39/0 تا 70/0 گزازش شده است. همچنين، همبستگي نمره‌هاي آزمون با نتايج ارزيابي افرادي كه ايفاي نقش اين افراد را مشاهده كرده بودند، 46/0 بوده است ( بهرامي، 1375 ).

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد مقایسه هوش هیجانی و جرأت ورزی در دانش‌آموزان دختر و پسر نابینا و عادی

دسته‌ها: دسته اصلی