دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر رضايت شغلي

 
  

 

 

 

1-1-مقدمه:

سرمايه اجتماعي بتدريج از دهه 1990 به بعد در رساله ها و مقالات دانشگاهي با كارهاي افرادي چون جيمز كلمن ، رابرت پانتام و فرانيسيس فوكو ياما افزايش يافت. سرمايه اجتماعي برخلاف سرمايه مادي قابليت انتقال ندارد و از روابط دو جانبه تعاملها و شبكه هاي است كه درميان گروههاي انساني پديدار  مي گردد.

البته عنوان سرمايه اجتماعي را نخستين بار جامعه شناسي بنام ليداجي هانيفان (Hani Fan)در سال 1916 مطرح كرده بود. پس از او نيز سرمايه اجتماعي به يكي از محورهاي مهم مطالعاتي جامعه شناسان تبديل شد. اما اين بحث تا اوايل 1990 در حوزه جامعه شناسي محدود ماند. از اين زمان بود كه به يك باره تمام توجه اقتصاد دانان به سوي سرمايه اجتماعي و كاركردهاي اقتصادي  آن جلب شد. بدين ترتيب اقتصاد دانان بر موضوع سرمايه اجتماعي متمركز شدند و ارزش آنرا تا جايي بالابردند كه آنرا موتور اقتصادي نگاشتند.امروزه سرمايه اجتماعي نقشي بسيار مهمتر از سرمايه فيزيكي و انساني در جوامع ايفا ميكند و شبكه هاي روابط جمعي و گروهي انسجام ميان انسانها و سازمانها ميباشد از اينرو در غياب سرمايه اجتماعي ، ساير سرمايه ها اثر بخشي خود را از دست خواهند داد و بدون سرمايه اجتماعي پيمودن توسعه و تكامل فرهنگي اجتماعي و اقتصادي ناهموار و دشوار ميشود.

سرمايه اجتماعي بطور كلي دارايي محكم و ريشه داري در روابط اجتماعي تصور مي شود كه ممكن است در فعاليت ها استفاده شود و تغييري است كه هزينه ها و خسارتهاي گروهي را به حداقل ميرساند. اين شبكه هاي ارتباطي به افراد اجازه مي دهد تا بصورتي كاراتر و اثر بخش تر عمل كنند.

امروزه نيروي انساني هر سازماني بعنوان منبع راهبردي سازمانها محسوب و افزايش و حفظ رضايت شغلي نيروها از متداولترين روش دستيابي به اهداف سازمان مطرح است. ولي به دلايل مختلف اين احتمال وجود دارد كه بعضي از سازمانها كارا عمل ننموده و اين امر را ملزم ميسازد تا عواملي را بررسي و مسائل و مشكلات سازمانها را شناسايي و جهت اصلاح در اختيار مديران قرار گيرد و در اين راستا بحث سرمايه اجتماعي و تائيد آن بررضايت شغلي از اهميت فراواني برخوردار است كه بر خلاف كشورهاي توسعه يافته در كشورهاي جهان سوم به ويژه ايران مبهم باقي مانده است و بعضا در سازمانهايي تا كنون مورد مطالعه قرار نگرفته است . لذا در اين ميان مستلزم مطالعه بيشتر و بررسي اثر آن بررضايت افراد احساس ميشود.

1-2- بيان مسئله:

همكاري ارادي داوطلبانه و آگاهانه است و نبود آن به معناي پائين بودن سطح سرمايه اجتماعي سازماني است و مشكل ديگر كه سازمانها با آن درگير مي باشند بالا بودن هزينه تبادلات و معادلات فيما بين است و اين مسئله ناشي از عدم اعتماد متقابل است . اتحاد متقابل نقش زيادي در تسهيل فرآيندها و كاهش هزينه هاي مربوط به اينگونه تبادلات دارد. (همان ماخذ)

 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر رضايت شغلي

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر رضايت شغلي

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی

دسته‌ها: دسته اصلی