دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی  شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی

 تغییرات قیمت سهام و دقت پیش‌بینی سود رابطه معکوس و بین دقت پیش‌بینی سود و اندازه شرکت‌های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقیم وجود دارد.  (خالقی مقدم، 1377)

مجتهد زاده و نظري تنها (1387) رابطه بين تغييرات عايدي پیش‌بینی‌شده هر سهم را با تغييرات قيمت سهام بررسي كردند.  آن­ها تغييرات قيمت سهام را طي سه روز قبل و بعد از تاريخ اعلام تعديل عايدي پیش‌بینی‌شده هر سهم طي 5 سال (80 ـ 84) بررسي كردند.  آن­ها متوجه واكنش قيمت به تعديلات سود شدند.  اين تغييرات قيمت به گونه­اي بود كه در راستاي تعديلات تغيير مي­كرد.  آن­ها رابطه معناداري بين تغییرات عايدي پیش‌بینی‌شده هر سهم و تغييرات قيمت سهام پيدا كردند كه روي بازده هم تأثیرگذار است.  (مجتهد زاده، 1387 )

2-5-10خطای پیش‌بینی سود:

شواهد تجربی نشان داده‌اند که سرمایه‌گذاران به اطلاعاتی نظیر پیش‌بینی سود هر سهم اتکا کرده و در قیمت‌گذاری سهام از آن استفاده می‌کنند.  این پیش‌بینی،  بیان‌کننده انتظارات مدیریت در مورد رویدادهاي آتی است که ممکن است به وقوع بپیوندد لذا دقت این پیش‌بینی براي سرمایه‌گذاران حائز اهمیت است زیرا تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در مورد خرید،  فروش رویا نگهداري سهام بر مبناي این اطلاعات است؛  بنابراین خطاي پیش‌بینی سود عامل مهمی در عملکرد بازار ثانویه است.  (جگ و مکنومی،  2003) براي بسیاري از شرکتها پیش‌بینی سود نسبت به سود تقسیمی کوتاه مدت،  در پیش‌بینی قیمت بازار سهام در آینده اهمیت بیشتري دارد و نیز فرض بر این است که پرداختهاي مربوط به سود تقسیمی در آینده،  به سود انباشته و عوامل رشد شرکت وابسته است؛  بنابراین تصورمی شود که انتظارات سود آینده،  توسط بسیاري-مدیریت ممکن است خود را متعهد به تحقق پیش‌بینی‌ها بداند و براي رسیدن به این مقصود،  تصمیمات کوتاه مدتی را اتخاذ کند که منفعت کلی سهامداران نباشد.

-عدم توفیق واحدهاي انتفاعی در تحقق پیش‌بینی‌ها میتواند موجب نارضایتی سهامداران بشود. (شباهنگ، 1382)

2-6هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی در سود (غیرمترقبه)

مدیران و سهامداران از نظر تجزیه و تحلیل اهمیت بسزایی برای سود (زیان ) خالصی که از فعالیت جاری موسسه ایجاد گردیده و مبنایی برای مقایسه نتیجه عملیات سال قبل می باشد قائل هستند. در ارائه صورت‌های مالی، صورت سود و زیان خالص که از فعالیت عادی موسسه نتیجه گرفته‌شده و از نظر فعالیتی که موسسه در پیش دارد غیرمترقبه نبوده باشد. (نوروش،  1389)

دستورالعمل یا قوانین صریحی برای مشخص نمودن اقلام غیرمترقبه یا غیرقابل‌پیش‌بینی نمی‌توان وضع نمود ولی بطور کلی می‌توان این اقلام را به این ترتیب تعریف کرد:

اقلامی بااهمیت و بسیار غیرمعمول است که منشأ آن رویدادهای خارج از فعالیت‌های اصلی شرکت می باشد و انتظار نمی رود که به طور منظم و مکرر واقع شود. با توجه به این تعریف هر قلم واجد شرایط که در این دسته طبقه‌بندی شود باید حائز دو شرط اساسی زیر گردد:

 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی