دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی رابطه میان توانمند سازی روانشناختی کارکنان و فرسودگی شغلی آنان در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 
 
 

مقدمه

كار، يك منبع بسيار مهم براي امرار معاش و احراز موقعيتهاي اجتماعي است كه در عين حال ميتواند به نارضايتي، تحليل رفتن قواي جسمي و رواني منجر شود. استرسهاي ناشي از شغل، باعث بروز نارضايتي كاركنان و پديدآيي تاثيرات منفي به سزايي در ساير زمينه هاي زندگي اعم از اجتماعي، فردي و خانوادگي ميشود. يكي از نتايج استرسهاي طولاني مدت در محيط كار، فرسودگي شغلي است. فرسودگي شغلي فرآيندي از خستگي فيزيكي- رواني است كه در اثر فشار هيجاني ثابت و پياپي ناشي از درگيري دراز مدت در انسانها ايجاد مي شود مفهوم فرسودگي شغلي، در اوايل دهه ي 1970مطرح شد. از اين سازه براي توصيف تجارت نامناسب در مشاغل خدماتي و رسيدن به مرحلهاي نام برده شده است كه در طي آن، افراد قادر نيستند تا وظايفشان را به طور موثر انجام دهند.(اسدی و همکاران، 1390، ص 69 و 70) فرسودگی شغلی در جوامع امروزی شیوع زیادی پیدا کرده است و تمام ابعاد زندگی را در بر می گیرد و از یک طرف موجب افزایش طلاق، اعتیاد، ترک شغل و بیماری های جسمی و روانی و از طرف دیگر موجب کاهش نیروی مولد کاری و ضربه به اقتصاد کشور می شود. افرادی که دچار فرسودگی هستند نه تنها خود دچار مشکل اند بلکه برای دیگران نیز مشکل ایجاد کرده و سلامت روان و کارائی آنها را به خطر می اندازند. عامل اصلی فرسودگی شغلی تحمل فشار روانی ناشی از کار به مدت طولانی همراه با کار زیاد است.علاقه نداشتن به کار، عدم تناسب شغل با شاغل، افراد را به سوی فرسودگی شغلی سوق می دهد(عاطف و همکاران، 1385، ص 131). پژوهش حاضر در 5 فصل ارائه خواهد شد. در فصل اول کلیات تحقیق شامل بیان مساله، اهمیت و ضرورت تحقیق، گزاره های تحقیق، مدل مفهومی تحقیق، روش تحقیق و قلمرو تحقیق بیان خواهند شد. در فصل دوم مروری بر چارچوب نظری تحقیق انجام خواهد شد و تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور در باره موضوع تحقیق معرفی خواهند گردید. در فصل سوم روش تحقیق به طور تفصیلی شرح داده خواهد شد و در فصل چهارم داده های جمع آوری شده تحلیل گردیده و فرضیه های تحقیق آزمون خواهند شد و در نهایت در فصل پنجم نتایج به دست آمده با تحقیقات انجام شده مقایسه گردیده و در مورد آنها بحث خواهد شد و پیشنهاداتی براساس نتایج به دست آمده ارائه می شوند.

 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی رابطه میان توانمند سازی روانشناختی کارکنان و فرسودگی شغلی آنان در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی رابطه میان توانمند سازی روانشناختی کارکنان و فرسودگی شغلی آنان در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه میان توانمند سازی روانشناختی کارکنان و فرسودگی شغلی آنان در وزارتخانه تعاون

دسته‌ها: دسته اصلی