دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

  ختم محاکمه از طریق اداره ثبت اسناد و املاک محل صدورسند. ضمنا چنانچه محل صدور سند خارج ازحوزه قضایی دادسرا یا دادگاه محل وقوع جرم باشد بایستی با اعطای نیابت نسبت به این امر اقدام شود. بدیهی است که تا زمان ارسال نیابت و وصول پاسخ چاره ای جزبازداشت متهم وجود ندارد.

 

 

1-3-3  قرار وثیقه

پیش از این بیان گردید که قرار تامین جزو قرارهای اعدادی است و بر اساس ماده 132 قانون آئین دادرسی کیفری بمنظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی مقام قضائی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تامین کیفری را صادر نماید که قرار وثیقه جزو این موارد است. قرار وثیقه نسبت به قرارهای دیگر که شرح آنها گذشت شدیدتر است (بجز قرار بازداشت موقت). از این جهت در قرار کفالت و التزام به حضور با قول شرف یا با تعیین وجه التزام مالی در اختیار دادسرا قرار نمی گیرد اما در قرار وثیقه در زمان صدور قرار قبولی مال در اختیار دادسرا قرار می گیرد. اثر قرار گرفتن مال در اختیار دادسرا این است که چنانچه بعد از صدور قرار قبولی وثیقه گذار معسر شود چون مال در اختیار دادسرا قرار گرفته است حالات فوق اثری نداشته و او از مسئولیت مبری نخواهد بود. از این رو قرار وثیقه مطمئن ترین قرار در بین انواع قرارهای موجود در قانون آئین دادرسی کیفری می باشد. در قرار وثیقه نخست مقام قضائی قرار صادر می نماید و پس از ارائه وثیقه از سوی متهم یا شخص ثالث قبول وثیقه اعلام می گردد

 
 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

دسته‌ها: دسته اصلی