دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

 

بخش اول : تعريف صرف يا ساختواژه

زبان شناسان براي زبان چهار سطح قائل اند: واج شناسي، صرف، نحو، معني شناسي. براي اينکه جايگاه صرف در زبان مشخص گردد لازم است که از اين سطوح چهارگانه تصوير کلي به دست آید.

واج شناسي

دستگاه گويايي انسان قادر است تعداد زيادي آوا توليد کند. هر زباني از ميان آواها شمار اندکي را به عنوان واج برمي گزيند واجها عناصر بي معنايي هستند که از ترکيب آنها عناصر معني دار ساخته مي شود. مثلاً از ترکيب پنج واج r,a,n,o,h “هُنر” ساخته شده است. شمار واجهاي هر زبان معدود است. مثلاً فارسي 29 واج در اختيار دارد و زبان انگليسي واج. قواعد واجي هر زبان مشخص مي کند که واجها چگونه مي توانند با هم ترکيب شوند براي مثال، بر اساس قواعد واجي زبان فارسي هيچ گاه کلمه اي نمي تواند با دو همخوان (صامت) آغاز شود. از همين روترکيب هايي مانند bdu يا dbu بدساخت اند. اما ترکيب bud خوش ساخت است و واژه “بود “را مي سازد. در حالي که در انگليسي امکان آغاز کلمه با دو همخوان وجود دارد مثل کلمات student و يا Tree. در واج شناسي به توصيف دقيق واجها و ترکيب آنها با يکديگر مي پردازند.

صرف يا ساختواژه

در صرف يا ساختواژه به مطالعة ساختمان دروني واژه ها مي پردازند. چنانکه مي دانيداز ترکيب واجها که عناصر بي معني هستند عناصر معني دارد ساخته مي شود. کوچترين واحد معني داري که از ترکيب واجها ساخته مي شود “تکواژ” نام دارد. براي مثال واژه “هنرکده” از دو تکواژ ساخته شده است. “هنر” و “کده”. در علم صرف چگونگي ترکيب تکواژها باهم و تشکيل واژه مطالعه مي شود.

 
 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه : بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

دسته‌ها: دسته اصلی