دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

.  با توجه به محدودیت ابعاد دستگاه نتایج این تحقیق در محدوده شعاع تاثیر  چاه صادق می باشد.

  1. آزمایش ها در شرایط خاک همگن و همسانگرد انجام شده است.
  2. آزمایش ها در حالت جریان دائمی انجام شده است.
  3. چاه تا بستر آبخوان نفوذ کرده است.
  4. خطوط جریان موازی می­باشند.

6..  شیب هر نقطه از جریان مساوی شیب سطح ایستابی در بالای همان نقطه می باشد.

  1. سطح ایستابی قبل از پمپاژ افقی باشد.
  2. آبخوان به صورت آزاد (غیرمحصور) می باشد.

 

1-5-  دامنه تحقیقات :

آب­های زیرزمینی و شناخت آبخوان مورد توجه بسیاری از محققان در رشته­های عمران، معدن، کشاورزی، زمین­شناسی و منابع­طبیعی قرار دارد. در این مطالعه پمپاژ از چاه که اساسی ترین راه استفاده از آب زیرزمینی می­باشد شبیه سازی شده­است. چگونگی حرکت آب در خاک تحت گرادیان هیدرولیکی بررسی شده است، و چون در طبیعت تعویض خاک و بررسی چند نوع دانه بندی میسر نمی­باشد در شرایط آزمایشگاهی با انجام این کار و انجام آزمایشات برروی سه نوع خاک با دانه بندی متفاوت این امکان فراهم شد تا بتوان خاک های مختلف را در پارامتر هیدرودینامیکی، زمان تعادل، گرادیان هیدرولیکی، شعاع تاثیر چاه و مخروط افت مقایسه کرد. لذا از نتایج بدست آمده می توان برای پروژه هایی که با مدیریت آب زیرزمینی چه در زمینه ذخیره، چه در مورد جلوگیری از نشت آب، ارزیابی زمان لازم برای انجام پروژه با توجه به نوع خاک، توسعه چاه به صورت طبیعی یا مصنوعی در زمینه های عمران، معدن، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی می تواند کاربرد داشته باشد.

 

 

 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی