دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

ارزیابی حقوقی اجتماعی اجرت المثل کار زن در منزل

هر چند زوج، قصد پرداخت نداشته است؛ زيرا شرط ارتکازي و عادت عرفي به‌ منزله شرط تصريح شده است و در صورت مشکوک بودن چنين ارتکاز و عادتي به اصل احترام عمل مسلمان اخذ شده و حکم به استحقاق اجرت مي‌شود(يزدي ، ص 146). امّا همان‌طور که قبلاً بيان شد اگر در جامعه‌اي دريافت اجرت بر کارهاي خانه، شايع و معمول نباشد، زوجه در صورت عدم تصريح به اخذ اجرت، حق دريافت آن را ندارد( يزدي، ص 112)

گفتار سوم: تطبيق اين ماده با بحث اجرت المثل ايام زناشويي

اما شرط اول مبنی بر اینکه انجام عمل بنا به دستور آمر باشد ؛ يعني انجام كارهاي منزل به دستور شوهر بايد باشد و زن بنا به دستور شوهر به انجام خانه داري و نگهداري فرزندان پرداخته باشد كه با توجه به اينكه نوعا زنان خود را موظف به رسيدگي به امور خانه داري مي دانند و خود نيز در منزل از ثمره تلاش خود بهره مند مي شوند احراز اينكه زن بنا به دستور مرد به امر خانه داري پرداخته و يك دستور كلي از اول زندگي از طرف مرد دريافت كرده وطي ساليان به آن دستور عمل مي كرده فرضي بسيار بعيد مي باشد.

و همچنين در صورت مطرح شدن دعوا و انكار مرد بر صدور دستور ، اثبات صدور دستور از طرف مرد بر عهده زن مي باشد چونكه ادعاي او مبني بر صدور دستور از طرف مرد ، خلاف اصل مي باشد وزن ، منكر محسوب مي‌گردد و اثبات نیز مشكل به نظر می رسد چون در محيط خانه جز زن و مرد حضور ندارند تا بينه بر صدور دستور از طرف مرد اقامه گردد .

و اما شرط دوم ، مبنی بر اینکه آن عمل در عرف داراي اجرت باشد ؛ با اين توضيح كه تا وقتي عملي معلوم و مشخص و ميزان آن روشن نباشد عرف نمي تواند براي‌آن عمل اجرت تعيين كند و اين شرط هم در مورد اجرت المثل ايام زناشويي قابل خدشه است چون صرف زندگي مشترك زن و شوهر نمي تواند مبين مقداري از عمل زن در خانه شوهر باشد ، پس اين شرط نيز در مورد اجرت المثل ايام زناشويي نمي تواند مطرح باشد .

اما شرط سوم ، مبنی بر اینکه عامل، مهياي آن عمل باشد ؛ در واقع تصور اين شرط به اين صورت است كه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه حقوق با موضوع:ارزیابی حقوقی اجتماعی اجرت المثل کار زن در منزل

دسته‌ها: دسته اصلی