دانلود پایان نامه

  دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

ناهنجاری مادرزادی

قلبی 08/15 درصد و گوارشی %23/2 وآنومالی های متعدد %67/1 قرار داشت .

در بین ناهنجاری های عضلانی – اسکلتی ، دررفتگی های مادرزادی هیپ با 24 مورد ، کلاب فوت 20 مورد وپلی داکتیلی 14 مورد واکسترنال روتاسیون و….

و از بین ناهنجاری های ادراری– تناسلی، عدم نزول بیضه و هیپوسپادیازیس از همه شایعتر بودند درناهنجاری های سیستم عصبی مرکزی هیدروسفالی 3 مورد که در بین ناهنجاری های عصبی مرکزی بیشترین شیوع را داشت  که مشابه با یک گزارش در تهران بود(32).

اما مطالعه ای که در گرگان (25) انجام شد بیشترین ناهنجاری عصبی مرکزی،مننگومیلوسل بود.

ناهنجاری های گوارشی شامل شکاف کام و لب 3 موردو ناهنجاری های کروموزومی ،سندرم داون 6 مورد گزارش شد.

دراین مطالعه شیوع ناهنجاری در جنس پسر کمی بیش از دختر بود(%4/56) از این بیماران 101نفر پسر (4/56) درصد و78 نفر دختر بود(6/43درصد) بودند ولی ارتباط معنی داری بین شیوع ناهنجاری وجنس نوزاد یافت نشد این یافته مشابه با سایر مطالعات بود (43-42)شیوع ناهنجاری ها در متولدین با سن حاملگی ارتباط معنی داری یافت شد 007/0=P که9/93درصد نوزادان ناهنجار رسیده و 1/6 درصد زودرس بودند.

که شیوع ناهنجاری های کوچک در زودرس ها4/36 درصد وناهنجاری های بزرگ 5/45 درصدگزارش شد. احتمالاًبسیاری از ناهنجاری های ظاهری در نوزادان زودرس از نظر معاینه  اولیه قابل تشخیص نیستند خصوصاً  ناهنجاری های اسکلتال و بسیاری از اختلالات مادرزادی کوچک با افزایش سن نوزاد بیشتر آشکار می شوند.

در بسیاری از مطالعات همراهی شیوع بیشتر ناهنجاری ها با وزن کم هنگام تولد ونارس بودن گزارش شده است (59.58.52.45.44.).

در منابع علمی ،ازدواج فامیلی عامل مهمی در بروز ناهنجاری های مادرزادی ذکر شده است (48.47.46.45).

ولی دراین مطالعه بین  شیوع ناهنجاری های مادرزادی وداشتن سابقه ی ناهنجاری در خانواده وازدواج فامیلی ارتباط معنی داری پیدانشد. البته این درحالی است که ما اطلاعی از شیوع ازدواج فامیلی در نوزادان سالم نداریم در 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ناهنجاری مادرزادی