دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تعیین تفاوت سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر دانشکده های علوم پایه و علوم تربیتی

حوزة رفتار اجتماعي هيجاني، موضوعات مرتبط با سلامتي و موضوعات مرتبط با شغل مي‌باشد (ابرت 1982  به نقل از منشي طوسي، 1374 ص 35) و همچنين هوگان (1976) سلامت رواني را سازش با فشارهاي مکرر و روزمرة زندگي هر فرد به طوري كه بتواند خود را با محيط سازگار نمايد و به حل تعارضات و كشمكش هاي دروني و پذيرش يا مسيري را از سرنوشت و تقدير بپردازد تعريف مي‌كند (مهرابي زاده 1380 ص 191)

تعريف عملياتي: در‌اين پژوهش مجموع نمراتي كه فرد در چهار مقياس پرسشنامه سلامت عمومي‌بدست مي‌آورد و در دامنه حداقل 0 تا حداكثر 84 مي‌تواند قرار بگيرد و نمرة پايين تر از 23 و نمره بالاتر از آن نشانه عدم سلامت رواني است (هومن 1376)

تعريف مفهومي‌دانشجويان دانشكده علوم تربيتي و علوم پايه:‌

در‌اين پژوهش منظور از دانشجويان افرادي هستند كه بر طبق ضوابط با برگزاري آزمون سراسري انتخاب و به دانشگاه راه يافته اند و در رشته هاي مربوط به دانشكدة علوم تربيتي كه شامل رشته هاي (روانشانسي ـ مشاوره – علوم تربيتي) و همچنين دانشكدة علوم پايه شامل رشته هاي (شيمي‌ـ رياضي ـ زيست ـ آمار)ومشغول به تحصيل مي‌باشند.

اجتماع و نه فقط فقدان بيماري، (كاپلان وسادرك، ترجمه پورافكاري، 1994، به نقل 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه:تعیین تفاوت سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر دانشکده های علوم پایه و علوم تربیتی

دسته‌ها: دسته اصلی