دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

آشنایی با تعمیق باورهای مذهبی و دینی و نقش آن در نهادینه کردن عدالت اجتماعی

« در غروب گاه عصر فعلي، آن گاه كه شهر ياران اين جهان جمله دزد شده اند، امير كائنات از برهمن به وجود آمده و جهان را پر از عدل و داد خواهند نمود.»

نجات بخشي در آيين بودايي

بودائيان نيز معتقدند كه 23 بودا، از اول خلقت ظهور نموده و دنيا را پر از عدل و داد كرده اند و بوداي بيست و چهارمين، زماني ظهور خواهند نمود كه دنيا را ظلم و جور فرا گرفته باشد… و پس از خرابي كائنات، دوباره دنياي جديد به وجود مي آورد، كه داراي همه خوبي ها و نيكي هاست. درانديشه هند، «بودا» روح نجات بخشي است كه در هر دوره از عالم غيب مي آيد و صداي بيداري مي دهد و آهنگ نجات مردم مي كند و خلق را به رهايي از دوزخ زمين مي خواند كه گروهي او را مي پذيرند و نجات مي يابند و اكثريت نمي پذيرند و نابود مي شوند. « بودا» نه آن است كه شناسانده اند بلكه نوعي مسيح هندي است كه مردم به انتظارش نشسته اند، تا به نجاتشان بيايد و در دوره هاي پيشين، چندين بار هم در هيات هاي مختلف بدان سامان آمده است.

دادگري بود اما و نيز بوداي آخر الزمان، ريشه در نهان آدمي دوانده و اخلاق و ارزش هاي معنوي را به بار نشانده است، بدين سان «بوداي موعود»، مظهر اين تعادل رواني و تكامل نفساني بوده و در طريق گسترش پاكي ها و راستي ها خواهد كوشيد و بي گمان به كاميابي دست خواهد يافت.

نجات بخشي در آيين موسي

خداوند در قرآن پس از آن كه موسي و فرعون به راستي خبر مي دهد و رسول اكرم- (ص)- را از برتري جويي هاي فرعوني و ظالم و استضعاف حاكم و تبهكاري هاي بي شمار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه:آشنایی با تعمیق باورهای مذهبی و دینی و نقش آن در نهادینه کردن عدالت اجتماعی

دسته‌ها: دسته اصلی