دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بیع عین مرهونه

مورد رهن قرار مي گيرد مگر آ نكه برخلاف آن مقرر شده باشد . البته ايشان در اين فرض نيز احتمال داده اند كه بتوان گفت عوض مانند فرض قبل در رهن واقع نمي شود؛ زيرا مورد عقد رهن، عين معوّض بوده كه مورد انتقال قرار گرفته و با پايان يافتن رهن، موجبي براي رهن قرار گرفتن عوض موجود نشده است. در مقابل نظر فوق ، برخي ديگر از اساتيد معتقدند:« معامله اي كه بدين ترتيب انجام مي شود، خواه مطلق يا با قيد حق مرتهن باشد، در حكم فضولي است و اجازه ی مرتهن آن را از هنگام عقد تنفيذ مي كند ولي به معناي انصراف از رهن نبايد انگاشته شود؛ زيرا هيچ تعارضي بين نفوذ معامله و باقي ماندن وثيقه وجود ندارد…» قانون در موارد فوق حكم صريحي ندارد . به نظر مي رسد نظر اخير موجه تر باشد. در عين حال بايد به تحليل اراد ه‌ی مرتهن د ر اذن يا اجازه پرداخت . طبيعي است اگر شرايط و اوضاع و احوال دلالت بر اين نمايد كه وي با اذن يا اجازه در مقام اسقاط حق رهن و صرف نظر نمودن از آن باشد، ديگر نمي توان به بقا ي حق وي حكم نمود؛ زيرا حق رهن قابليت اسقاط و اعراض دارد .

در اين حالت نافذ شدن قرارداد ناقل عين به دليل منتفي شدن حق مرتهن خواهد بود . ليكن اگر قرائني مبني بر انصراف مرتهن از حق خويش وجود نداشته باشد، اصل بر بقا ي حق است و منافاتي ميان تنفيذ قرارداد جديد و بقا ي حق مرتهن وجود ندارد . در مورد اينكه اگر قرارداد معاوضي باشد يا حق مرتهن بر عوضي كه به مالكيت راهن در آمده است، قرار خواهد گرفت يا خير، بايد گفت، چنانچه توافق ويژه اي ميان راهن و مرتهن صورت گرفته باشد، مانعي به نظر نمي رسد؛ زيرا به موجب ماد ه‌ی ۱۰ قانون مدني و نيز ماد ه ی ۲۱۹ آن قانون و بر پايه ی عمومات وفاي به عقد، قراردادهايي كه ميان اشخاص بسته مي شود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:بیع عین مرهونه

دسته‌ها: دسته اصلی