دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

راههای ایجاد علاقه به پوشش اسلامی

دبیر مرد بلی بلی خیر بلی 74 95%
دبیر عربی بلی بلی خیر 90% خیر 74 70نفر
نماینده 1 خیر بلی 40% خیر خیر 74 5نفردرکلاس
نماینده 2 بلی خیر تا حدود 20% خیر 74 6نفردرکلاس
نماینده 3            

 

پس از جمع آوری پرسشنامه ها گروه 10 نفر ما ، به سوالات اینگونه پاسخ داده اند .

  • پنج نفر از گروه عقیده دارند دانش آموزان پایه اول با حدود پوشش اسلامی آشنا هستند و چهار نفر از کلمه تقریباً ، نسبتاً استفاده و یک نفر معتقد است که دانش آموزان با حدود پوشش آشنا نیستند.
  • سه نفر بر این عقیده دارند که دانش آموزان حدود پوشش را رعایت می کنند . دو نفر نیمی از دانش آموزان را مقید می دانند. سه نفر از اعضا معتقدند دانش آموزان تا حدودی و تقریبا پوشش را رعایت می کنند و دو نفر حداقل دانش آموزان را در عمل،مقید به حجاب و پوشش می دانند. نتیجه اینکه هفت نفر از گروه ده نفره که در بیرستان خدمت می کنند حدود پوشش دانش آموزان پایه اول را بعنوان پوشش کامل ( پوشش بدن بجز قرص صورت قبول ندارند ).
  • در پاسخ به سوال 3 ، که آیا پوشش دانش آموزان در کلاس همکاران مرد و زن با هم متفاوت است نظر یک نفر از گروه 10 نفره ما بر این است که اکثر دانش آموزان در کلاس همکاران مرد از پوشش بهتری برخوردارند. یک نفر از گروه 10 نفره ما نظرش بر این است که 50% دانش آموزان در کلاس همکاران مرد از پوشش بهتری برخوردارند. هفت نفر از اعضای گروه بر این عقیده دارند که دانش آموزان پایه اول در کلاس همکاران مرد و زن رفتار پوششی یکسانی دارند و با ورود دبیر مرد عکس العملی از خود نشان نمی دهند و یک نفر از اعضا معتقد است 20% دانش آموزان رفتار پوششی بهتری به هنگام ورود دبیر مرد به کلاس از خود نشان می دهند.
  • در پاسخ به سوال 4 ، شش نفر از گروه ده نفره ما بر این عقیده اند که در صحن حیاط بهنگام ورزش یا برنامه صبحگاهی که ممکن است نامحرمان رفت و آمد داشته باشند هیچ تغییری در رفتار و پوشش دانش آموزان احساس نمی شود. یکی از اعضاء 30% دانش آموزان ، یک نفر دیگر ازا عضاء 50% دانش آمزان و یک نفر از اعضاء بر این عقیده است که دانش آموزان پایه اول در صحن حیاط مدرسه بهنگام آمد و شد نامحرمان پوشش بهتری پیدا می کنند.
  • پاسخ سوال 5 ، پاسخ مشترکی است چون 74 نفر دانش آموزان ، 3 کلاس پایه اول ما را تشکیل می دهند.
  • در پاسخ سوال 6 ، که چند نفر در حد متعارف و حدود اسلامی پوشش را رعایت می کنند ؟

یکی ازاعضای ده نفره ، 95% دانش آموزان یکی از اعضا 70 نفر از 74 نفر ، یکی از اعضا 50 نفر ، معاون محترم مدرسه 25 نف

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد راههای ایجاد علاقه به پوشش اسلامی

دسته‌ها: دسته اصلی