دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

شناخت نیاز های اموزشی کارکنان اطلاعات سازمان ناجا

آموزش واقعي اتفاق بيفتد، مدير آموزشي بايد اين موضوع را مشخص كند كه چه كسي، چه چيزي، چه وقتي، چه جايي، چرا و چگونه آموزش دهد. به منظور انجام اين امر مدير آموزشي بايد در حد توانش اطلاعات را تجزيه و تحليل كند.

گام اول در طراحي برنامه هاي آموزش و بهسازي عملكرد مديران و كاركنان اجرايي نياز سنجي مي باشد.سنجش همراه با «نياز» است كه آن را مي توان از طرق مختلفي شناسايي كرد، اما به طور كلي نياز به عنوان شكاف بين آنچه كه در حال حاضر وجود دارد و آنچه كه در آينده مورد نياز است، توصيف مي شود.

اين شكافها مي تواند شامل تفاوتهايي بين:
– آنچه كه سازمان انتظار دارد اتفاق بيفتد و آنچه كه اتفاق مي افتد.

– عملكرد شغلي فعلي و عملكرد شغلي مطلوب؛

– شايستگي ها و مهارتهاي موجود و شايستگي ها و مهارتهاي مطلوب.

نيازسنجي همچنين مي تواند براي كمك به
– بهبود شايستگي ها و عملكرد گروههاي شغلي؛

– موضوعات بهره وري و حل مسأله؛

– نياز به آمادگي و پاسخگويي به تغييرات آينده در سازمان يا وظايف شغلي به كار برده شود.
نتايج نيازسنجي به مدير آموزشي اجازه مي دهد تا اهداف آموزشي را از طريق پاسخگويي به دو سئوال خيلي اساسي شناسايي كند:

– چه كسي به آموزش نياز دارد؟

– چه آموزشي مورد نياز است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد شناخت نیاز های اموزشی کارکنان اطلاعات سازمان ناجا