دانلود پایان نامه

  دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی

ب- بهره وري

بهره وري به معني قدرت و توانايي توليد كردن است . محاسبه بهره وري از طريق خارج قسمت بازده به يك يا مجموعي از عوامل توليد است . بهره وري عالبا تركيبي از كارايي و اثر بخشي مي باشد . هدف از بهره وري استفاده حداكثر از منابع مادي ، نيروي انساني و ساير عوامل توليد است . به اين ترتيب شاخص هاي طراحي شده در اين پژوهش بر مبناي هريك از عوامل توليد و يا استفاده از عوامل توليد طراحي شده است .

از سوي ديگر ، ارزيابي به سنجش مستمر و مداوم نتايج فعاليت ها و برنامه ها از نظر تناسب ، تكافو ، پيشرفت ، كارايي و اثر بخشي در جهت اهداف تعيين شده در اين پژوهش مورد نظر قرارگرفت .

 

كاربرد شاخص هاي ارزيابي اقتصادي

كاربرد شاخص هاي ارزيابي اقتصادي بخش بهداشت در هفت مرحله و به شرح زير است (9).

1 –  سياست گذاري (Policy Making)

2- برنامه ريزي كلي (Macroplanning )

3 –   برنامه ريزي تفصيلي يا برنامه ريزي خرد(Microplanning or Detaialed Planning  )

4-اجرا (Implementation )

5-پايش (Monitoring  )

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی

دسته‌ها: دسته اصلی