دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

پایبندی به دین دانشجویان

  • 67 درصد پاسخگويان اطلاعات مذهبي خود را ناكافي اعلام كرده اند.

نتيجه گيري نهايي محققين آن است كه عملكرد ديني و رعايت اصول مذهبي كاهش چشمگير داشته ونگرش جوانان نسبت به مذهب سطحي موردي و بدون شناخت فلسفه مذهب و احكام ديني است علت نگرش به دين از نظر محققين و براساس نتايج تحقيقي، ناكافي مبلغين ديني در معرفي و تفهيم درست دين و از سوي ديگر عدم ارضاي نيازهاي اوليه جوانان است.

  • رونقي، مرضيه، بررسي تأثيرنگرش هاي ديني بر نحوه عملكرد اقتصادي

گروه هاي اجتماعي مختلف (بازاريان)، پايان نامه كارشناس ارشد جامعه شناسي، به راهنمايي غلامعباس توسلي، دانشگاه تهران

محقق نگرش به دين دارد در سه سطح مردي، نهادي، اجتماعي مورد بررسي قرار داده و شاخص هايي نظير شناخت از افراد مذهبي جامعه، علائق مذهبي پاسخگو ميزان دغدغه ديني پاسخگو، حضور در مساجد زيارتگاه ها از نظر پاسخگويان را سنجيده است نحوه عملكرد اقتصادي نيز با شاخص هايي نظير قناعت اقتصادي، فعاليت اقتصادي فردي يا گروهي، اهميت پول در زندگي و رابطه با افراد پولدار غير متدين اندازه گيري شده است. نمونه تحقيق شامل 228 واحد تجاري در بازار تهران است كه با روش نمونه گيري چند مرحله اي انتخاب شده اند. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه:

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد پایبندی به دین دانشجویان

دسته‌ها: دسته اصلی