دانلود پایان نامه

  دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان

جديدي صورت مي پذيرد و روش هاي سنّتي ، طول عمر كوتاهتري پيدا مي كنند.خبر تازه امروز،يك خبر قديمي در فردا محسوب مي شود.و كساني كه با تغييرات پيش نروند عقب خواهند ماند.شما بايد از تمام منابع موجود خود استفاده كنيد تا با زمان پيش رويد.بزرگترين مانع موفقيت در اين بازار ، زمان است.با ساعات نامحدود روزانه مي توانستيم سرعت كار را به اندازه رضايت بخش پايين بياوريم.متأسفانه زمان چيزي است كه بشر نمي تواند آن را كنترل كند.به خاطر اين شرايط غير قابل كنترل،بايد با زمان كار كنيم.درك محدوديت هاي حاصل از زمان و منافع مديريت زمان كمك مي كند با زمان كار كنيم نه اينكه در مقابل آن قرار گيريم.

روشي كه شما زمان خود را استفاده مي كنيد تعيين كننده موفقيت شماست.با اين حال،فلسفه مديريت زمان از فردي به فرد ديگر متفاوت است و مديريت زمان و استفاده بهينه از زمان براي شما بايد به گونه اي باشد كه با كار شما مطابقت داشته باشد. (غلامرضا خاكي 1378)

 

 

مديريت زمان كار:

رهنمودهاي كلي كه قبلاً گفته شد مي تواند در محل كار به كار روند.اين رهنمودها مواردي شامل تحليل روش گذراندن وقت،اولويت بندي فعاليت ها و برنامه ريزي است.

كار درست را در زمان درست انجام دهيد:

حتي با مديريت مؤثر زمان هم در خواهيد يافت كه هميشه نمي توان هر كاري را سر وقت انجام داد.اما كارهايي وجود دارند كه بايد سروقت انجام شوند و كارهايي هستند كه مي توان به تأخير انداخت.بر اساس رهنمودهاي عمومي استفاده بهينه از زمان يك فهرست اولويت بندي شده از كارها بايد تهيه كنيد.در سراسر روز كارهايي از فهرست را انجام دهيد كه بيشترين اولويت را دارند.اين كارها خيلي ساده است و به يك متدولوژي خاص نياز ندارد در حالي كه خيلي از ما كار درست را در زمان درست انجام نمي دهيم.انجام كارها براساس اولويت كمك مي كند كه كارها را خوب مديريت كنيد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان