دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی جرم شناختی ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهرکرد و راه کارهای پیشگیری از آن(مطالعه موردی شهرستان شهرکرد)

دراین دسته جوامع افراد بر اساس کارکردهای شخصی خود هویت می یابند و همین باعث می شود که هویت اجتماعی برای ایجاد ارزش های برتر تضعیف یا کلا شکل نگیرد در جوامع ارگانیک مفاهیمی که در جوامع سنتی بوده مانند خانواده ، روابط ، همیستگی و کارکرد خود را از دست می دهد و به همین دلیل توانایی خلق هنجار و ارزش ها  از این جوامع گرفته می شود و افراد با بحران هویت مواجه خواهند شد و در نتیجه در این جوامع ما شاهد پدیده ی آنومی خواهیم بود.

2-10-4-نظریه ی برچسب زنی:

دیدگاه های بر چسب زنی عموما کار را با تکیه بر این  مقدمه آغاز کرده اند که جرم و رفتار مجرمانه فرآیندی اجتماعی است و کانون توجه این دیدگاه  ها معطوف به ماهیت کنش متقابلی است که میان مجرم – بزه دیده و مقامات دستگاه جزائی به وقوع می پیوندد .

نظریه پردازان برچسب زنی هم چنین  مدعی اند که اصولا این اعمال نظام جزائی و مقامات آن است که تعیین می کند چه چیزی را باید جرم محسوب دانست به بیان دیگر در نگاه آنان مجرمانه خواندن رفتار یا مجرم شمردن فردی خاص بسته به افردی است که در عمل چنین بر چسبی را وارد می آورند( اردبیلی 89-88) یکی از مهم ترین معناهای مطرح در نظریه ی میان کنش نمادین معنایی است که مردم به خودشان می دهند یعنی خود انگاره های آن ها ممکن است مردم خودشان را با عنوان خوش قیافه قوی هیکل ، ترسو، باهوش  و ..تعریف  کنند. و در مورد معناهایی که برای خود دارند در مورد خود نیز کنش نشان می دهند.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 پایان نامه ارشد :بررسی جرم شناختی ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهرکرد و راه کارهای پیشگیری از آن

دسته‌ها: دسته اصلی