دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

شناخت عوامل خانوادگی مؤثر بر افت تحصیلی

 

999/0 99/0 95/0 90/0 df
816/13 210/9 991/5 605/4 2
266/16 345/11 815/7 251/6 3

چون كااسكور محاسبه شده از مقدار جدول از سطح اطمينان 95/0 بيشتر است تفاوت معني دار است زير چون آزمون يك دامنه است و از آزمون يك دامنه معني دار است .

سطح اشتباه نصف مي شود . بنابراين با 35/0 تقريباً اطمينان مي توان قضاوت كرده كه ميزان توافق والدين در نحوه تربيت فرزندان بطور معني داري در پيشرفت تحصيلي در خصوص مردود شدن يا نشدن فرزندان كاملاً موثر است .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه با موضوع شناخت عوامل خانوادگی مؤثر بر افت تحصیلی

دسته‌ها: دسته اصلی