دانلود پایان نامه

 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :لقاح مصنوعی از دیدگاه فقه امامیه و اخلاق پزشکی


 

به اضافه شكل تازه اي از زندگاني پديدار مي شود كه در آن پنجاه درصد افراد و فرزندان يك شهروند ناشناخته است يا دست كم از آنها اعراض كرده به دليل قرار داد ، نسبت به آنها بي اعتنايي و بي توجهي مي شود دوستان نزديك و بستگان مي دانند يا دست كم حدس مي زنند كه پدر بچه كيست ، اما خود فرزندان معمولاً بي خبرند . افزودن بر اين استفاده بيشتر از اسپرم بيگانه ، مناسبت انساني را بيش از پيش از انسانيت دور مي سازد وآدميان را از جنبه خصوصي تهي مي كند و سبب تزلزل بنياد خانواده است كه مهمترين هسته تشكيل جامعه مي باشد ، چرا كه افزون بر نتايج و  ناهنجاري هاي  بسيار ، كمتر كسي چنين روشي را خواهد پذيرفت . اگر انتقال اسپرم غير زوج به زني روا باشد ، لازمه آن پذيرش جواز انتقال نطفه پدر به دختر و پسر به مادر و برادر به خواهر و ساير محارم است . همچنين بكارگيري اين روش از اهميت خانواده اصيل و سنتي اسلامي ايران بيش از پيش مي كاهد ناهنجاريهاي اجتماعي را افزايش مي دهد ، مثلاً سبب نژاد پرستي و جذب اسپرم زيبا رويان ، نخبگان قهرمانان ، نابغه ها مي شود و دعاوي حقوقي دامن مي زند ، چنانكه تعدادي از كساني كه بعدها فهميده اند كسي به جز پدر واقعي شان آنها را به فرزندي پذيرفته است به دادگاه شكايت برد و تقاضا كرده اند كه از هويت والدين واقعي خود مطلع گردند ، اين روش شايد براي برخي خوب باشد ولي در كل نوعي قهقرايي اجتماعي است (رضا نيا ،295:1383) .

 

 

2-2-5-2- اثرات رواني باروري با اسپرم بيگانه

نگراني هايي كه در اين مورد وجود دارد اين است كه مبادا تلقيح مصنوعي با اهداء كننده باعث پديد آوردن زخم هايي عاطفي و رواني در والدين يا فرزند و يا هر دو گروه گرديد .

اما گريزي از پذيرش نگراني سوم نيست و راه حل مطلوب و ايده آل براي آن يافت نمي گرددچون تأثيرات شديد رواني بر فرزند مزبور دارد ، به خصوص اگر با خبر گردد . اين گونه احساس حقارت ها كه ناشي از عدم اصالت هستي آدمي در مجراي جهان خلقت است چه بسا تا آخر عمر دست از گريبان شخص برندارد ( محمد تقي جعفري ، 307:1377) .

 

البته مفاسدي كه در مورد تلقيح مصنوعي با اسپرم بيگانه از سوي فقهاي فوق الذكر به آن اشاره شد يا جزء مفاسد نيستند و يا قابل دفع مي باشند و مي توان با تنظيم مقررات در اين خصوص ، نظرات اين دسته از فقها را تأمين كرد و از بروز اين گونه ناملايمات جلوگيري نمود و از طرفي مباح دانستن يك عمل مستلزم اين نيست كه آن عمل در تمام مصاديق خود جايز باشد چرا كه نكاح هم عمل مباحي است كه نكاح با محارم از آن استثناء شده است ( عباس نائب زاده ، 58:138 ) .

 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

 پایان نامه ارشد – مبانی فقهی و حقوقی باروری مصنوعی – سایت ارشدها – سایت ارشدها

 
 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه ارشد – مبانی فقهی و حقوقی باروری مصنوعی – سایت ارشدها – سایت ارشدها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

پایان نامه لقاح مصنوعی از دیدگاه فقه امامیه و اخلاق پزشکی

دسته‌ها: دسته اصلی