دانلود پایان نامه

  دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

مقایسه هوش هیجانی و جرأت ورزی در دانش‌آموزان دختر و پسر نابینا و عادی

کردن اضطرابها، افسردگي يا بيحوصله گي‌هاي متداول و پيامد‌هاي شکست و استفاده صحيح از هيجانها در جهت موفقيت‌هاي فردي و اجتماعي ميپردازد.

3.فهم و تحليل اطلاعات هيجاني

– توانايي براي فهم چگونگي هيجانهاي مختلف ازبعد ارتباط

– توانايي درک علل و پيامد‌هاي احساسات

– توانايي براي تفسير هيجانهاي پيچيده نظير تعقلات عاطفي و حالتهاي هيجاني متناقض با آن

– توانايي فهم و پيش بيني احتمال گذر‌هاي بين هيجانها

خوشتن داري عاطفي –به تاخير انداختن و فرونشاندن تکانش‌ها –که زيربناي تحقق هر پيشرفتي است، مستلزم آگاهي از وقوع هيجانها و پيش بيني پيامد‌هاي آن مي‌باشد.

  1. نظم بخشي هيجان

– توانايي براي پذيرش احساسات،هم احساسات خوشايند و ناخوشايند

– توانايي بازبيني و باز تابش هيجانها

– توانايي کنترل، بسط، انفصال از حالتهاي هيجاني بسته به قضاوتهاي اطلاعاتي فرد

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد مقایسه هوش هیجانی و جرأت ورزی در دانش‌آموزان دختر و پسر نابینا و عادی

دسته‌ها: دسته اصلی