دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی نقش رسانه های جمعی و تأثیر آن بر فرهنگ جامعه

تهاجم فرهنگی و مقابله به تهاجم فرهنگی موضوعی است که دست اندرکاران امور فرهنگی کشور را به تلاش در مورد شناخت ئ تعیین عوامل این پدیده ترغیب کرده است . از آنچه که بیشترین این عامل های انتقال و پیشگیری را در رسانه های جمعی تشکیل می دهند فرهنگ مصرف در رسانه ها : واقعیت یا ذهنیت ؟ پدیده تهاجم فرهنگی باید از قالبهای ذهنی معنوی مانند خوب ، بد، زیبا، سیاه و سفید ، فرشته و اهریمن و امسال هم اجتناب کرد از طرفی واقفم که برد شعاری و سیاسی این نوع برخورد و وسوسه انگیز است و در ک ظاهری این پدیده را برای عوامل آسان می کند . ما با مقوله ای به نام فرهنگ عمومی سرو کار داریم که به صورت هستی مستقل از فرهنگ خواص و نخبگان جوامع دارد و در رابطه تنگاتنگ با رسانه های جمعی لازم ملزوم یکدیگرند وجود رسانه های حاکی از وجود این فرهنگ عمومی در سطح جهانی است رسانه های جمعی نقش اساسی آنها در اجتماعی کردن افراد جامعه، تنظیم و پر کردن اوقات فراغت مردم و هویت دادن و معنی بخشیدن به زندگی مطرح می کند و عوامل اجتماعی کردن جامعه دیگر در انحصار خانه و مسجد و مدرسه نیست و حتی الگوهای رفتاری کودکان را حتی پیش از شروع کودکستان و دبستان رسانه ها تعیین می کنند . دقیقاً به همین خاطر است که مسأله تهاجم

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه:بررسی نقش رسانه های جمعی و تأثیر آن بر فرهنگ جامعه

دسته‌ها: دسته اصلی