دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی نیازهای آموزشی توتون کاران در راستای ارائه آموزش های صحیح و اصولی برای تولید توتون با کمیت و کیفیت بالا

مورد مطالعه با بيشترين فراواني اظهار داشته اند كه از مجلات ونشريات آموزشي و ترويجي به ميزان كم تا خيلي كم استفاده نموده اند . همچنين 5/14 درصد درحد متوسط و             5/2 درصد نيز در حد زياد تا خيلي زياد از آن استفاده نموده اند. نتايج حاصل از ميانگين جدول       ( 45/1 = ) نشان دهنده آن است كه توتون كاران به ميزان كم از مجلات و نشريات آموزشي و ترويجي استفاده مي نمايند كه اين شايد به آن دليل باشد كه مجلات آموزشي بين توتون كاران به ميزان كم توزيع مي گردد يا اينكه سطح پائين سواد توتون كاران اين اجازه را به آنان نمي دهد كه از مجلات آموزشي استفاده نمايند.

 

 

 

جدول 18-2 : توزيع فراواني نظرات افراد مورد مطالعه در خصوص ميزان استفاده از مجلات و نشريات آموزشي ـ ترويجي

استفاده از مجلات و نشريات فراواني درصد درصد واقعي درصد تجمعي
خيلي كم

كم

متوسط

زياد

خيلي زياد

بدون پاسخ

125

14

24

2

2

8

4/71

8

7/13

1/1

1/1

6/4

9/74

4/8

4/14

2/1

2/1

9/74

2/83

6/97

8/98

100

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه:بررسی نیازهای آموزشی توتون کاران در راستای ارائه آموزش های صحیح و اصولی برای تولید توتون با کمیت و کیفیت بالا

دسته‌ها: دسته اصلی