دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی  شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی

  

سهامش محسوب مي­گردد.  به عبارت ديگر افزايش تخفيف تابعي از افزايش عدم اطمينان انتشاردهنده سهام نسبت به تقاضاي بازار براي سهامش مي‌باشد.

بنابراين مي­توان گفت طبق اين مدل سهام جديدي كه در معرض عدم اطمينان بيشتر قرار دارد با تخفيف بيشتر عرضه مي­گردد؛  اما شواهد تجربي به دست آمده توسط (موسكارلا و وتسوي پنز،  1987)[1] فرضيه سرمایه‌گذاران نامطلع[2]،  اين گروه از سرمایه‌گذاران هر سهم جديدي را كه وارد بورس مي­گردد بدون استثناء خريداري مي­كنند.  راك معتقد است كه در تمام عرضه­هاي اوليه سهام در بورس سرمایه‌گذاران نا مطلع بخش اعظم سهام جديد را خريداري خواهند كرد و حال اگر سهام جديد به قيمت گران عرضه گردد سرمایه‌گذاران نا مطلع متضرر مي­گردند.  لذا مؤسسات تأمين سرمايه به منظور حفظ سرمايه­گذاران نا مطلع بايد سهام جديد را به قيمتي پايين تر از قيمت مورد انتظار در بازار به فروش برسانند و اين امر موجب مي­گردد كه سرمایه‌گذاران نا مطلع نيز نرخ بازده قابل قبولي روي سهام جديدي كه خريداري نموده­اند به دست آورند.

از آن جايي كه همواره نوعي عدم اطمينان بر قيمت­هاي سهام جديد حاكم است اگر انتشاردهندگان سهام و مؤسسات تأمين سرمايه بخواهند كه سهام جديد را به قيمت مورد انتظار در بازار عرضه نمايند سبب می‌شود كه سرمايه­گذاران نا مطلع مقدار زيادي سهام گران را خريداري نمايند.  اين موضوع به «مصيبت برندگان» اشاره دارد.  بنابراين مؤسسات تأمين سرمايه به منظور نگه‌داشتن سرمايه­گذاران نا مطلع در بازار سهام جديد مجبورند براي سهام جديد تخفيفي قائل گردند و در نتيجه سرمايه­گذاران نا مطلع نيز به نرخ بازده مورد انتظار خود بر روي سهام جديد دست خواهند يافت.  بنابراين طبق اين مدل،  مؤسسات تأمين سرمايه براي حفظ سهامداران نا مطلع كه بخش اعظم سهام گران‌قیمت را خريداري خواهند كرد بايد سهام جديد را به قيمتي پايين­تر از قيمت مورد انتظار در بازار به فروش برسانند.

پديده «مصيبت برندگان» مواجه مي­گردند بنابراين مؤسسات تأمين سرمايه بايد تعادل در تخفيف قيمت اوليه را به گونه­اي ايجاد نمايند كه هم مشتريان خود را حفظ نمايند و هم سرمايه­گذاران نا مطلع را در بازار سهام جديد حفظ نمايند (عبداله زاده،  1381).

2-3-3- مباني نظري تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش اوراق بهادار

زماني كه اوراق بهادار انتشار می‌یابد و به موجوديت خود در بازار ادامه می‌دهد تا بازخريد شوند يا به سررسيد پرداخت برسند اما برخي ديگر از انواع اوراق بهادار را عده‌ای فروخته و عده‌ای ديگر آن را خريداري می‌کنند بنابراين دو نوع بازار خواهيم داشت، نوع اول بازاري است كه براي تمامي اوراق بهادار وجود دارد و نوع دوم بازاري است كه جريان خريد و فروش همان اوراق بهادار را در طي زمان پيگيري می‌کنند. در نمودار شماره 1 اين بازار نحوه به تعادل رسيدن عرضه و تقاضا در آنها نشان داده شده است.

  1. Muscarella & Vetsuypens, (1987),

[2].  Uninformed Investors

 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی

دسته‌ها: دسته اصلی