دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین هوش فرهنگی با تعهد سازمانی در معلمان زن مقطع ابتدایی مدارس دولتی شهر مشهد

 

فرضیه فرعی: بین بعد انگیزشی هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان زن مدارس دولتی مقطع ابتدایی شهر مشهد همبستگی وجود دارد.

پیش شرط های تعهد عاطفی عبارتند از: ویژگی های شخصی، ویژگی های مرتبط با نقش، ویژگی های ساختاری، تجربیات کاری

نمره ی پاسخگویی به سوالات 1 – 8 پرسشنامه

تعهد مستمر: ناشی از درک افزایش یافتن هزینه های از دست رفته در یک سازمان است. هزینه های از دست رفته عبارت است از مخارج یک فعالیت یا پروژه که قابل بازیافت نباشند. بنابراین اگر کسی دارای تعهد مستمر باشد نسبت به افزایش چنین هزینه هایی حساس خواهد شد. پیش شرط های تعهد مستمر عبارتند از: حجم و اندازه سرمایه گذاری و نیروی صرف شده در سازمان، فقدان فرصت های شغلی خارج از سازمان

نمره ی پاسخگویی به سوالات 9 – 16 پرسشنامه

تعهد هنجاری: به عنوان یک وظیفه درک شده برای حمایت از سازمان و فعالیت های آن تعریف می شود و بیانگر احساس دین و الزام به باقی ماندن در سازمان است که افراد فکر می کنند ادامه فعالیت و حمایت از سازمان دینی بر گردن آنهاست. پیش شرط های تعهد هنجاری عبارتند از: اثر پذیری خانوادگی، فرهنگی و سازمان، سرمایه گذاری های سازمان، جبران متقابل خدمات

نمره ی پاسخگویی به سوالات 17 – 24 پرسشنامه


 

 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی رابطه بین هوش فرهنگی با تعهد سازمانی در معلمان زن مقطع ابتدایی مدارس دولتی شهر مشهد

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی رابطه بین هوش فرهنگی با تعهد سازمانی در معلمان زن مقطع ابتدایی مدارس دولتی شهر مشهد

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش فرهنگی با تعهد سازمانی در معلمان زن مقطع ابتدایی مدارس دولتی شهر مشهد در سال تحصیلی 94-1393

دسته‌ها: دسته اصلی