دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

 
 
  

1-3-6 ماهیت وثیقه

در ابتدای امر آنچه به ذهن متبادر می شود این است که ماهیت قرار وثیقه عقد ضمان وثیقه ای باشد. لیکن به جهت اینکه عقد ضمان بر پایه دین است و ضمانت فرع بر وجود دین است فلذا این نظریه مردود می باشد. همچنین می توان گفت قرار وثیقه نوعی عقد کفالت است که در آن شخص ضامن حضور یا احضار متهم می گردد و در صورت تخلف مجبور به جبران خسارت است. لیکن در عقد کفالت نیز وجود دین شرط است و مواد 734 تا 751 قانون مدنی دلیل این ادعاست. همچنین در عقد کفالت همواره شخص ثالثی ضمانت مکفول را در برابر مکفول له می نماید کمااینکه در وثیقه خود متهم نیز می تواند با تودیع وثیقه نزد مقام قضائی موجبات آزادی خود را فراهم آورد. در این حالت است که فرض فوق صحیح بنظر نمی­رسد و متهم نمی تواند کفیل خود گردد. پس قالب کفالت نیز برای وثیقه مناسب بنظر نمی رسد.

منعقده فی ما بین شرکت بیمه گر و شخص بیمه گذار، وی مبلغی را بعنوان حق بیمه در حساب شرکت بیمه گر تودیع نموده است و این جبران خسارت توسط بیمه گر بر مبنای همان عقد بیمه سابق و پرداخت حق بیمه می­باشد. لیکن به هر حال این مطلب جای بحث بیشتری دارد که در مبحث بعد به آن خواهیم پرداخت .

بحث دوم این است که بیمه نامه دارای یک سقف مالی است و شرکت بیمه گرصرفا تا آن حد مکلف به جبران خسارت است که البته این نکته از دید قانونگذار پوشیده نمانده و در قسمت اخیر ماده 21 قانون 

 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

دسته‌ها: دسته اصلی