دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

 

  • ساخت. و نيز به همين دليل است که به “کور” مي گوييم “نابينا” و لي به “بينا” نمي گوييم “ناکور”.

کساني که براي مفهوم نو يافته يا کالايي نوساخته به واژه نو نياز داشته اند»(حق شناس، 1379، ص29). به اين ترتيب، مي توان واژه سازي آگاهانه را به دوقسم تقسيم کنيم: برونِ متن و درونِ متن. حاصل واژه برون متن، نو واژه هايي بوده است از نوع “دورنگار” و “بالگرد” که گروههاي تخصصي “فرهنگستان زبان و ادب فارسي” براي مفاهيم نويافته “فکس” و “هليکوپتر” اختيار کرده اند. «حاصل واژه سازي درون متني نو واژه هايي بوده است در مايه “بادرفت” براي “wind erosion” از محمدرضا باطني؛ و “سازه” و “پيراپزشکي” به ترتيب براي” structure” و“paramedical” هر دو از محمد دبيرمقدم؛ و “تکواژ” براي “morpheme” از هرمز ميلانيان؛ و “حساميزي” براي “synaesthesia” از محمدرضا شفيعي کدکني؛ و “گرته برداري” براي“calque” از ابوالحسن نجفي» (حق شناس، 1379، ص 30-29).

روشهاي بيان مفاهيم تازه

زبان انسان چنان سامان يافته است که بتواند از عهدة بيان مفاهيمي که اهل زبان در نظر دارند برآيد. هيچ زباني نيست که اين توانايي را نداشته باشد؛ و اين نکته اي است که حتي زبانشناسي مانند سایبر، که بر تفاوت ميان زبان ها تاکيد بسيار دارد، به صراحت بيان کرده است: «همه ی زبان ها امکانات لازم را در اختيار دارند تا در صورت نياز لغات جديد خلق کنند» (سایبر، 1376، ص189).

در زبان فارسي براي بيان مفاهيم جديد از شش روش استفاده شده است که دراين جا به يک يک آنها اشاره شده است. (به احتمال زياد غالب زبانها از همة اين روشها يا غالب آنها سود مي جويند. )

  • گسترش معنايي

در اين روش يکي از کلمات موجود و متداول زبان معنايي تازه مي يابد. براي مثال، در فارسي واژه هاي “پيچ” و “چرخ” و “مجلس” و “فرهنگ” در کنار معاني قديم خود معنايي جديد يافته اند. اين فرآيند در همه زبانها تداول دارد و يکي از علل چند معنا بودن بسياري از کلمات نيز همين است.

 
 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه : بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

دسته‌ها: دسته اصلی