دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

           (3-9)

که در آن :

L= طول استوانه نمونه، = حجم آب وارد شده در زمان t، = اختلاف بین بارهادرمقاطع ورودی وخروجی نمونه، و = اندازه سطح مقطع نمونه. قبل از انجام آزمایش نمونه ها کاملا از آب(3-12)

در روابط فوق  شتاب ثقل،  لزجت سینماتیکی آب،  پوکی (تخلخل)، اندازه موثر، e نسبت تخلخل،  ضریب یکنواختی می­باشد.

 

3-3- مطالعات هیدرولیکی

3-3-1- بررسی برقراری شرایط دارسی

رابطه دارسی تنها در شرایطی که جریان آب از نوع ورقه ای[1] یا آرام است اعتبار دارد. در این نوع جریان سرعت­ها نسبتا کم­اند و مولکول­های آب در مسیر­های هموار کم و بیش موازی با مرزهای جامد فضاهای خالی حرکت می­کنند. در جریان ورقه­ای، افت بارها به خطی با سرعت تغییر می­کنند. وقتی سرعت افزوده می­شود، زمانی فرا می­رسد که مولکول­های آب نامنظم حرکت می­کنند و گرداب­ها یا آشفتگی­هایی بوجود می­آورند. در این جریان که جریان متلاطم[2] خوانده می شود، افت بارها به طور نمایی با سرعت سیال تغییر می­کند(صداقت، 1387).

[1] Laminar

[2] Turbulent

 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

دسته‌ها: دسته اصلی