دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستمهای کوانتومی مختلف

 

 

که  و  جواب برای حالتی هستند  که فقط میدان کنترلی  می تواند حضور داشته باشد.

توجه داشته باشید که برای پایین ترین مقدار در دامنه میدان کاوشگر  ، تنها فرکانسهایی که می توانند در جواب معادلات (3- 17) حضور داشته باشند برای مقادیر 0 و  هستند.

بنابراین درحضور همزمان میدانهای کاوشگر وکنترلی، اختلاف جمعیت، متناسب با اختلاف فرکانس میدانهای کنترلی و کاوشگر، نوسان هماهنگ دارد.

3- 2 ابزار نوری و شرایط مرزی

با توصیفات بالا رفتار دوپایایی نوری در داخل یک کاواک حلقوی نشان داده شده در شکل (3- 2) را بررسی می کنیم. میدان کنترلی از داخل سلولی که شامل مجموعه اتمهای دو ترازی است می گذرد ولی میدان کاوشگر ضمن عبور از سلول، درون کاواک می چرخد. مکانیسم چرخش میدان کنترلی عاملی برای ایجاد پدیده دوپایایی است.

شکل(3-2): طرح یک کاواک حلقوی با نمونه اتمی به طول  برای آیینه های 1 و 2 داریم

برای سادگی روابط فرض می کنیم آینه های 3 و 4 دارای بازتابندگی 100% هستند و ضرایب بازتاب و عبور آینه های 1 و 2 ،  و  هستند ( با ). سیستم اتمی دو ترازی که با معادلات (3- 16 ) توصیف می شود یک مجموعه  تایی از اتمهای همگن پخش شده درون یک سلول به طول  می باشند.

 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستمهای کوانتومی مختلف

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستمهای کوانتومی مختلف

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستمهای کوانتومی مختلف

دسته‌ها: دسته اصلی