دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  يکسان سازی انواع بيمه در راستای برابری حقوق شهروندان

چکیده:

ارائه بيمه از بهترين و بالاترين خدماتى است كه كيفيت بالاى آن و عدالت در برقرارى آن مى تواند معيار قابل قبولى براى سنجش درجه پيشرفت يك كشور باشد. در بعضى كشورها بيمه هاى مختلفى به شهروندان ارائه مى گردد؛ براى مثال در كشورمان ايران، بيمه هايى همچون بيمه تامين اجتماعى، خدمات درمانى، نيروهاى مسلح و… وجود دارد كه افراد با اشتغال به مشاغل مختلف مجبور به پذیرش شرايط خاص آن مى گردند كه با عنايت به خدمات مختلفى كه اين صندوق ها ارائه مى نمايند؛ به نظر مى رسد عدالت اجتماعى و برابرى حقوق شهروندان آنچنان كه اصول 19و20 قانون اساسى بدان اشاره مى نمايد چندان رعايت نمى گردد. لذا لازم است ساز و كارها و تمهيداتى در اين راستا انديشيده شود تا با ايجاد رقابت، خدمات بهتر و بيشترى به شهروندان ارائه گردد و يا با يكسان سازى انواع آن زمينه برابرى حقوق شهروندان و نیز اجرای کامل و صحیح اصل 29 قانون اساسی که اشعار می دارد: “برخورداري‏ از تامين‏ اجتماعي‏ از نظر بازنشستگي‏، بيكاري‏، پيري‏، ازكارافتادگي‏، بي‏ سرپرستي‏، در راه‏ ماندگي‏، حوادث‏ و سوانح‏، نياز به‏ خدمات‏ بهداشتي‏ درماني‏ و مراقبتهاي‏ پزشكي‏ به‏ صورت‏ بيمه‏ و غيره‏، حقي‏ است‏ همگاني‏. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانين‏ از محل‏ درآمدهاي‏ عمومي‏ و درآمدهاي‏ حاصل‏ از مشاركت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمايتهاي‏ مالي‏ فوق‏ را براي‏ يك‏ يك‏ افراد كشور تامين‏ كند”، فراهم شود.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

 يکسان سازی انواع بيمه در راستای برابری حقوق شهروندان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی