دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی رابطه بین کیفیت خدمات آموزشی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده های مهندسی معدن و صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود

 
 اکنون که با عنايت پروردگار متعال اين پژوهش به پايان رسيد برخود واجب می دانم به سهم خويش مراتب سپاس وقدر دانی خود را از عزيزانی که در اين راه مرامورد لطف ومرحمت خود قرار داده اند ابراز نمايم.

قبل از هرچيز برخود لازم می دانم از زحمات وراهنمائيهای استاد محترم وگرانقدر جناب آقای دکتر حميد شفيع زاده که تقبل زحمت فرموده وراهنمائی پايان نامه اينجانب را پذيرفته اند وافتخار شاگردی درمحضر ايشان را داشته ام ،تشکر وسپاسگزاری نمايم،پژوهش جاری بی شک نتيجه دقت نظر،راهنمائی وعنايات مستمر ايشان بوده وبطور مسلم اين پژوهش بدون مساعدت ايشان راه به جائی نمی برد.

همچنين از زحمات وعنايات استاد محترم وارجمند جناب آقای دکتر نادر سليمانی ،استاد مشاور،گرانقدر وارزنده که اينجانب راباارئه نظرات علمی وعنايات بی دريغ خوددر بارور نمودن اين پژوهش ياری رساندند وبا بزرگواری تمام نهايت همکاری را با اينجانب نمودند،تشکر وسپاسگزاری می نمايم.

همچنين تقدير وتشکر می نمايم از استاد داورسرکارخانم دکتر مریم افضل خانی                                             که افتخار شاگردی در محضر ايشان را داشته وبا مطالعه اين پايان نامه ودقت نظرخود درجهت بهبوداين کار مراياری نمودند

درپايان جادارد تشکر نمايم از کليه اساتيد وکارکنان دانشکده های  مهندسی معدن ومديريت که نهايت همکاری را با اينجانب داشته اند.

 

 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

 بررسی رابطه بین کیفیت خدمات آموزشی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده های مهندسی معدن و صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

 

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی: بررسی رابطه بین کیفیت خدمات آموزشی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده های مهندسی معدن و صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود

دسته‌ها: دسته اصلی