دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی رابطه هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده دراداره کل پست استان آذربایجان شرقی

 

1-1- مقدمه

مدتهاست مردم درباره هوش هيجاني حرف مي زنند اما قادر نبوده اند آن را كنترل و از آن استفاده كنند. ما بيشترين قسمت از انرژي خود برا ي خود – بهبودي 1 را به كسب معلومات تجربه، هوش شناختي2 و تحصيلات اختصاصي مي دهيم. اين كار زماني عالي مي شود كه بتوانيم هيجان هاي خود، هيجان هاي ديگران و تاثير عميقي را كه بر زندگي روزمره ما دارند به طور كامل درك كنيم. فكر مي كنيم كه فاصله زياد بين محبوبيت هوش هيجاني به عنوان يك مفهوم و كاربرد آن در جامعه، دو علت دارد:

علت اصلي اين است كه مردم آن را متوجه نمي شوند و نمي فهمند. آنها هوش هيجاني را اغلب با كاريزما و اجتماعي بودن اشتباه مي گيرند. علت دوم اين است كه آنها فكر مي كنند انسان ها هوش هيجاني را يا به طور كامل دارند يا اصلا ندارند(برادبري ، 1384).

 

 

1- self-improvemen

 

2-Intelligence

جهت آموزش و هدايت آنان در راهي كه منتهي به اهداف بلند مدت و كوتاه مدت سازماني و رضايت افراد در جامعه مي شود ، كمك بسيار كارسازي است . مديران اثر بخش و موفق به قابليت هاي عاطفي توجه فراوان دارند و در ارتباطات خود به خوبي مي توانند عواطف و احساسات ديگران را درك كنند و متناسب با آن عكس العمل نشان دهند و در يك كلام از هوش عاطفي بالايي برخوردارند و همين توانايي باعث مي شود تا يك جو سازماني مناسب براي پرورش بيشتر استعداد كاركنان ايجاد شود و در نهايت منجر به فراهم شدن شرايطي به منظور پياده سازي فرهنگ سازماني يادگيرنده در سازمانها شود. هدف اصلي تحقيق حاضر بررسي رابطه هوش عاطفي مديران با فرهنگ سازماني ياد گيرنده در اداره كل پست استان آذربايجانشرقي است چرا كه در سال هاي اخير پرسنل اداره كل از عدم توجه مديران به مسائل پرسنل اظهار نارضايتي مي نمايند به طوري كه در چند ماه اخير دهها نفر از پرسنل اين اداره كل به سازمانهاي ديگر انتقالي گرفته و چندين نفر نيز به دنبال ترك اين سازمان مي باشند.

راهبرد کلیدی  خدمات  پستی، پیش بینی   نیازها  و مهندسی مجدد خدمات موجود و توسعه خدمات جدید جهت برآوردن  نیازهای پیوسته در حال تغییر مشتری است. سازمان های خدماتی مشتری  محور مانند پست جمهوری اسلامی ایران تلاش می کنند تا کلیه فرآیندها ، استراتژی ها و اهداف کلان سازمان را منطبق با خواسته ها و الزامات مشتریان  قرار دهند. بنابراین به اين منظور  در این تحقیق به بررسی رابطه هوش عاطفي مديران با فرهنگ سازماني يادگيرنده در اداره كل پست استان آذربايجانشرقي مي پردازيم چراكه  در عصر كنوني منابع انساني تبديل به سرمايه انساني شده و از اهميت  بيستري برخوردار مي باشدكه اين امر در شركت پست كه سرمايه اصلي آن نيروي انساني است از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد.

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي رابطه هوش عاطفي مديران با فرهنگ سازماني ياد گيرنده دراداره كل پست استان آذربايجان شرقي

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر