دانلود پایان نامه

 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان

 

اين استراتژي زماني بر سازمان حاكم مي شود كه در سازمان كارها بسيار تكراري هستند،هزينه ها بسيار پايين است و فرآيند تبديل و بهره وري منبع اصلي مزيت رقابتي است. زيرا براي اعمال كنترل بر پديدهْ ترديد از يك فن آوري ثابت استفاده مي شود و مديريت به دنبال آن است كه همه به مقررات پايبند باشند و هيچ خدشه اي به فرآيند توليد وارد نشود در اين حالت نظارت دقيق است و كارايي نيروي انساني و نيروي كار را يك منبع مكمل يا درجه دو از مزيت رقابتي مي دانند و از بازار كار داخلي استفاده نمي كنند (وردی نژاد،1389).

جمع بندي: اينك براي ما روشن است كه هر نوع استراتژي را كه بر برنامه ريزي نيروي انساني اعمال نمائيم از ساير واحدها تأثير مي پذيرد و تأثير و تأثر ساير واحدها اجتناب ناپذير است.

 

 

بر اين اساس بايد نگاه به منابع انساني را به شكل كلان ، كلي و با نگرش سيستمي مد نظر قرار دهيم و در روش هاي اجرايي مسائل را به صورت موردي و مجزا و غير كامل مورد توجه قرار ندهيم و بر همين اساس بود كه پژوهشگراني نظير :ميلز، والتر، بير و اسپكتر و لارسن در دههْ 80تا90 گفتندكه در بحث نيروي انساني سياست ها و عمليات سيستم منابع انساني بر اساس چهار سياست اصلي استوار است:

1) اعمال نفوذ كاركنان ارتباط مستقيم دارد با ميزان تفويض اختيار

برنامه ريزي استراتژيك ازطريق روشهاي مختلفي در سازمانها به كار گرفته مي شود كه مزايايي را براي سازمانها وموسسات به ارمغان مي آورد، اين مزايا عبارتنداز:(سينگر، 1990).

تعريف واضح از اهداف سازمان درجهت سازگاري با ماموريت سازمان باتوجه به ظرفيت و چارچوب زماني تعيين شده براي سازمان؛

ارتباط اهداف و مقاصد سازمان با اجزاء و عناصر سازماني مشخص مي گردد توسعه حس مشاركت در برنامه ها.

اطمينان از به كارگيري اثربخش تر منابع سازمان

تمركز بر اولويتها و منابع كليدي

فراهم آوردن مبنايي براي پيشرفت كاركنان و سازوكارهايي جهت تغيير توجه بيشتر به كارايي و اثربخشي؛

پل ارتباطي بين كاركنان و هيئت مديره و مديران؛

تيم سازي قوي در هيئت مديره و كاركنان؛

 

 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

 پایان نامه تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکردکارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان – سایت ارشدها

 
 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکردکارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان – سایت ارشدها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان