دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی درموسسات آموزش عالی مشهد مقدس

 
 1-1-مقدمه :

امروزه توفیق سازمان ها را نمی توان تنها در انباشت ثروت مادی و تجهیز به آخرین امکانات فیزیکی و  فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی ارزیابی کرد. زیرا سرمایه های مالی، فیزیکی و انسانی بدون سرمایه اجتماعی فاقد کارایی موثرند.اگرچه وجه اجتماعی سازمان ها سالهاست از سوی اندیشمندان مدیریت مورد توجه قرار گرفته، اما اهمیت روابط اجتماعی و موضوع سرمایه اجتماعی در سازمان بحث جدیدی است که در دهه ی اخیر رونق گرفته، و موفقیت سازمان ها و اثربخشی آنان با ایجاد و توسعه سرمایه اجتماعی در سازمان قرین شده است، به طوری که استفاده بهینه از سرمایه های مالی، فیزیکی و انسانی در سازمان بدون سرمایه اجتماعی، یعنی بدون شبکه روابط متقابل بین اعضای سازمان که توام با اعتماد و محبت و دوستی، ودر جهت حفظ ارزش ها و هنجارهای سازمانی باشد، امکان پذیر نیست.(فقیهی،1385)

از طرفي ديگر در دهه اخير، سرمايه اجتماعي به يکي از مباحث اساسي مورد توجه محافل آکادميک و تحقيقاتي جهان تبديل شده است. سرمايه اجتماعي مجموعه اي هنجارها، ارزشهاي غيررسمي، قواعد عرفي وتعهدات اخلاقي است که رفتارهاي متقابل افراد در چارچوب آنها شکل مي گيرد وموجب تسهيل روابط اجتماعي افراد مي شود و معمولا به افزايش همکاري و مشارکت اجتماعي افراد مي انجامد و کمک مي کند تا سرمايه انساني وسرمايه مادي واقتصادي بتوانند در تعامل با هم به يک رشد پويا برسند(رناني،1385)

1-2-بیان مساله :

امروزه در كنار سرمايه هاي انساني، اقتصادي و فيزيكي، از سرمايه ديگري به نام سرمايه اجتماعي نام برده    مي شود كه در بررسي هاي اقتصادي و اجتماعي جوامع مطرح شده است .­سرمايه اجتماعي همچون مفاهيم سرمايه فيزيكي و سرمايه انساني ابزار و آموزش هايي كه بهره وري فردي را افزايش مي دهند، به ويژگي هاي سازمان اجتماعي مانند شبكه ها، هنجارها و اعتماد اشاره دارد كه هماهنگي و همكاري براي كسب سود متقابل را تسهيل مي كنند. سرمايه اجتماعي سود سرمايه گذاري در زمينه سرمايه فيزيكي و سرمايه انساني را افزايش مي دهد .همواره در جامع هاي كه از نعمت سرمايه اجتماعي چشم گيري برخوردار است، همكاري آسان تر است. امروز مسلم است كه رسيدن به توسعه، جامعه مدني، معيارهاي جهان شمول و بستري مناسب براي زيست اجتماعي، بدون وجود سرمايه اجتماعي ممكن نيست.( شارع پور وحسيني،1387)

سرماية اجتماعي اصطلاحي است كه به طور عادي و روزمره مورد استفاده قرار مي گيرد، گرچه تصويري كه از مفهوم آن وجود دارد، اغلب در حد ناچيزي است . سرمايه اجتماعي مفهومي قديمي است، اما تنها اصطلاحي است کيفيت مفهومي پيچيده وابعاد متعددي دارد و مفهوم آن با توجه به ذهنيت افراد تغيير مي کند. کافمن وهرمن[1] کيفيت هرچيز را مناسب بودن آن براي استفاده اي ويژه مي دانند در تعريف ساده تري نيز کيفيت را ماک جين وبوردن[2](1995) چنين تعريف مي کنند: کيفيت ويژگي است که افراد به چيزي يا پديده اي نسبت مي دهند. به دليل معاني گوناگون کيفيت، تعريف مربوط به مشتري محور بودن محصول وخدمات از بين ديدگاههاي مختلف مفيدتر است. تاکر[3] اشاره مي کند که کيفيت يک مفهوم چند شکلي وچند بعدي است. تصورات ارزشها مقاصد کلي واهداف خاص هر هدف و يا گروه ذي نفع پايه هاي تعريف کيفيت را تشکيل مي دهند در اغلب تعريفها کيفيت خصوصيت پديده مورد نظر است که با[1] . Kaufman and Herman

[2] .Macjean and Borden

[3] .Tucher

 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی درموسسات آموزش عالی مشهد مقدس

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی درموسسات آموزش عالی مشهد مقدس

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی درموسسات آموزش عالی