دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع

از نظر اجتماعی بزهکاری را به سه دسته تقسیم می کنند:

۱) بزهکاری بر علیه اشخاص عادی جامعه مانند ضرب و جرح ،تجاوز به عنف، کشتن عمد یا غیر عمد.

2) بزهکاری بر علیه دارایی و مالکیت دیگران مانند دزدی ،جعل اسناد.

۳) بزهکاری بر علیه نظم عمومی مانند پخش و خرید و فروش مواد مخدر.

بزهکاری در تمام طبقات اجتماعی وجود دارد ولی میزان آن در طبقات پائین اجتماع بیشتر است. فراوانی بیشترین بزهکاری نوجوانان در ماههای خرداد، تیرومرداد را می توان نتیجه داشتن وقت فراغت زیاد نوجوانان و امکان تحرک بیشتر آنان در این ماههاست.

نوجوان بزهکار کیست؟

طرح چنین سؤالی پاره ای از مردم را مضطرب و نگران می کند.از تحقیقاتی که درباره ۵۰۰ نفر نوجوان بزهکار و مقایسه آنها با ۵۰۰ نفر نوجوان سالم به عمل آوردند چنین نتیجه گرفتند که :

  • میان آن دو گروه تفاوت بدنی یا فیزیولوژیک محسوس وجود ندارد . بنابراین نمی توان نقص عضو یا بدن را از خصایص بزهکاران به شمار آورد
  • نوجوانان بزهکار از فقروعقب ماندگی تربیتی وآموزشی رنج می برند.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع