پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مرزهاي هوايي در مناسبات ژئوپليتيك جمهوري اسلامي ايران

بي شك مناسبات ژئوپليتيك جمهوري اسلامي ايران باعث شده است مرزهاي هوايي ايران بر اساس آن تعريف شود و شاخص هايي با عناوين امنيت، ايمني، فرهنگ، اقتصاد، سياست خارجي، سياست داخليو… در اولويت هاي اول تصميم سازان و تصميم گيران در مورد مرزهاي هوايي ايران خواهد بود.

موقعيت جغرافيايي ايران در آسيا، منطقه خاورميانه، جهان و سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بصورت متقابل باعث شده است مرزهاي هوايي نقش اساسي و استراتژيك در ارتباط با كشورهاي منطقه و دنيا ايفا كند. نگاه همه جانبه براي حضور ايران در مجامع بين المللي و اهدافي كه نظام اسلامي تعريف كرده است مي تواند علاوه بر حفظ هويت انقلابي جمهوري اسلامي ايران، تبادلات فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي را در بر داشته باشد.

بهنظرمیرسدبراساسیکرویکردنوینویکنگرشکلیمیتوانمهمترینکارکردهایمرزرابهدودستهکارکردهایدفاعی- امنیتیوکارکردارتباطی–تجاریتقسیمکرد.

ازسویدیگر،عواملژئوپولیتیکیمختلفیبرنقشوکارکردمرزهاموثراست،کهازجملهمیتوانبهمواردیچوننظامهایسیاسیکشورهایهمسایهدردوسویمرز،ویژگیهایاقتصادیواجتماعیمرزنشینان،موقعیتنسبیکشورونوعفضایاستراتژیکمسلطبرمنطقه،نوعنگرشورفتارحکومتهانسبتبهمرز،ذخایرومنابعطبیعیموجوددرمنطقهمرزی،پیمانهایسیاسی-نظامیکشورهایهممرزباقدرتهایفرامنطقهایو…اشارهکرد.

در بخش یافته های تحقیق متغیرهای عملیاتی پایان نامه شامل مولفه های   اقتصادی ( نقش فرودگاهها و کریدورهای هوایی در ایجاد ارزش افزوده اقتصادی ، ترانزیت هوایی و ایجاد تعلق ژئوپلیتیک در دیگر کشورها نسبت به ایران و…) ، سیاسی (راهبندی های هوایی و تاثیر آن در رفتار ژئوپلیتیک کشورها و…) و نظامی ( نقش موقعیت جغرافیایی ایران در تهاجمات هوایی قدرتها بر علیه دیگر کشورها از جمله افغانستان و عراق و…)باشد.در این راستا نقش مرزهای هوایی در هر کدام از این حوزه ها  قابل بررسی مي باشد.

در اين پايان نامه مرزهاي هوايي متغيّر مستقل و مناسبات جمهوري اسلامي ايران متغيّر وابسته مي باشد.

 

1-3 مساله تحقيق:

مرزهاي هوايي چگونه مي تواند مناسبات ژئوپوليتيك جمهوري اسلامي ايران را متحول كند؟

 

1-4 فرضيه ها:

قرار نگرفته است. بدیهی است که پس از ایجاد یک رویه امکان تغییر آن بسیار سخت و بعضاً غیرممکن خواهد بود. یا بعنوان مثال میتوان به برنامههایی که در حال حاضر کشورهای همسایه ایران در راستای جذب ترافیک عبوری به سمت اروپا آغاز نمودهاند اشاره کرد. شایان توجه است که در سالیان گذشته به کرات از سوی سازمان های بینالمللی نظیر یاتا در خصوص

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

نقش مرزهاي هوايي در مناسبات ژئوپليتيك جمهوري اسلامي ايران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

Categories: دسته اصلی

Related Posts

دسته اصلی

دریافت وام بین المللی و انتقال سرمایه به خارج از ایران

بانک وسترن یونیون در سال ۱۸۵۱ تأسیس شد. این شرکت ارائه‌دهندهٔ خدمات مالی و ارتباطی است و مقر اصلی آن در مریدین، کلرادوایالات متحده قرار دارد.وسترن یونیون خدمات متنوعی از جمله انتقال وجه فرد به Read more…

دسته اصلی

 آموزش رایگان طراحی گرافیکی در سایت ایزی دیزاین

آشنایی با سایت ایزی دیزاین ایزی دیزاین با نام لاتین Ezdesign برگفته از دو کلمه Ez (easy) + Design می باشد و مرجعی است که علاوه بر آموزش رایگان نرم افزار های گرافیکی از مانند Read more…

دسته اصلی

مزایای ورزش یوگا

یوگا ورزشی است که باعث افزایش کیفیت زندگی می‌شود و فواید زیادی به همراه دارد. این ورزش هم بر روی سلامت بدن و هم سلامت ذهن کار می‌کند. دادن یک عنوان خاص به یوگا مشکل Read more…