دانلود پایان نامه

 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : گرافیک تلویزیونی و تبیین شاخصه های اثرگذاری درمخاطب تلویزیون 

 

نيمه پايين از نظر نوع چينش المانها يکسان نباشد و نتوان مرکزيتي را براي تقسيم بندي‌هاي آن پيدا کرد. در کمپوزيسيون دو واژه ديگر هم داريم، کمپوزيسيون متعادل و کمپوزيسيون نامتعادل.

کمپوزيسيون متعادل ايستا و محکم است و چينش المانها به گونه‌اي است که احساس ثبات در آنها وجود دارد. برعکس در کمپوزيسيون نامتعادل، اين احساس وجود دارد که هر لحظه ممکن است المانها و عناصر بصري فرو بريزند هر کمپوزيسيون متقارن، متعادل است ولي هر کمپوزيسيون متعادل، متقارن نيست.

هماهنگي (هارموني)

هماهنگ بودن يا هارموني داشتن تصوير بدين معناست که هيچ عنصر بصري‌اي به لحاظ معنايي، موقعيت مکاني و رنگي‌اش با کليت تصوير در تضاد و تقابل نباشد. هماهنگي از چهار جنبه تحليل مي‌شود:

الف) هماهنگي معنايي: وقتي تمام عناصر بصري يک تصوير در جهت القاي يک پيام و بار معنايي ارائه شده باشند، ‌آنگاه مي‌توانيم بگوييم اين تصوير به لحاظ معنايي، هماهنگ و هارمونيک است.

ب) هماهنگي فرمي: يک تصوير هنگامي داراي هماهنگي فرمي است که تمام عناصر با فرمهاي مشابه ظاهر شوند در واقع هنگامي که به تصوير نگاه مي‌کنيم به لحاظ فرمي هيچ گونه نويز بصري را نمي‌بينيم.

ج) هماهنگي رنگي: رنگهاي يک تصوير بخاطر هدفي که دارند (القاي يک حس خاص و ارائة يک پيام) ميبايست در يک حوزه رنگي قرار گيرند. مثلاً در حوزه رنگها سرد يا رنگهاي گرم.

د) وحدت هماهنگي: عناصر بصري يک تصوير علاوه بر اينکه نويز معنايي ايجاد نمي‌کنند و از نظر فرم و رنگي نيز هماهنگ هستند، بايستي بين اين سه هماهنگي هم وحدتي حاکم باشد. بطوريکه رنگها در جهت عکس فرمها يا فرمها در جهت عکس معناها ارائه نشده باشند، در واقع ترکيب معنا، رنگ و فرم، ترکيب منطقي و به دور از هر گونه نويز باشد.

تلویزیون:

تاریخچه ی پیدایش و وجه تسمیه

 

 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

 پایان نامه ارشد – گرافیک تلویزیونی و تبیین شاخصه های اثرگذاری درمخاطب تلویزیون – سایت ارشدها – سایت ارشدها

 

 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه ارشد – گرافیک تلویزیونی و تبیین شاخصه های اثرگذاری درمخاطب تلویزیون – سایت ارشدها – سایت ارشدها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

دسته‌ها: دسته اصلی