دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی رابطه بین ارزشهای فرهنگی و بازاریابی دهان به دهان مصرف کنندگان محصولات لبنی پگاه اصفهان

 

تعریف عملیاتی: منظور از دهان به دهان برون گروهی در این تحقیق میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 5 تا 8 می باشد.

 

1-7-2) ارزشهای فرهنگی

تعريف مفهومي: فرهنگ، مفهومی کلی و پیچده است که دانش، باور، هنر، اخلاق، قانون، آداب و سایر قابلیت هایی که عادت های مردم یک جامعه می تواند فراهم آورد را در بر می گیرد (Taylor, 1891). هافستد[1] (1980) نیز خاطر نشان می کند که فرهنگ، برنامه ریزی مهم پیوسته (جمع آوری شده ) ذهن است که باعث تمایز عضوی از یک گروه انسانی از عضو دیگر می شود. وی ارزشهای فرهنگی را به چهار بعد تقسیم می کند:

1-7-2-4) اجتناب از عدم اطمینان

تعريف مفهومي: اجتناب از عدم اطمينان معياري است كه ميزان نگراني و اضطراب افراد يك جامعه يا سازمان را در رابطه با وضعيت هاي نامشخص آتي نشان مي دهد (مشایخی و جلالی، 1391  به نقل از هافستد 1983).

تعريف عملياتي: منظور از اجتناب از عدم اطمينان در این تحقیق میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 11 تا 14 میباشد.

 

1-8) قلمرو تحقیق

1-8-1) قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی این تحقیق در حوزه بازاریابی قرار دارد و در زمینه آن رابطه بین ارزشهای فرهنگی بر بازاریابی شفاهی در بین مصرف کنندگان محصولات لبنی شرکت پکاه اصفهان مورد بررسی قرار می گیرد.

 

1-8-2) قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این تحقیق شهرستان اصفهان می باشد.

 

1-8-3) قلمرو زمانی

اطلاعات میدانی این تحقیق در نیمه اول  سال 1392 گردآوری شده است.

 

[1]. Hofstede, 1980

 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی رابطه بین ارزشهای فرهنگی و بازاریابی دهان به دهان مصرف کنندگان محصولات لبنی پگاه اصفهان

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی رابطه بین ارزشهای فرهنگی و بازاریابی دهان به دهان مصرف کنندگان محصولات لبنی پگاه اصفهان

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با موضوع بررسی ارزشهای فرهنگی بر روی گسترش تبلیغات دهان به دهان

دسته‌ها: دسته اصلی