دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت مطالعه موردی مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان

 

مقايسه فعاليت بانك ها و شركت ها ي بيمه نشان مي دهد كه مديران ريسك در ارزيابي ريسك ها از همان عوامل و محاسباتي استفاده مي كنند كه بيمه گران در تعيين حق بيمه به كار مي برند بازديد اوليه بيمه گران از مورد بيمه و تعيين ميزان ريسك و در نهايت تعيين حق بيمه در مديريت ريسك تحت عنوان پذيرش و يا اجتناب از ريسك مورد بحث قرار مي گيرد. از آن گذشته واگذاري بخشي از تعهدات پذيرفته شده به صورت بيمه اتكايي كه در شركت هاي بيمه معمول است مشابه همان روشي است كه در مديريت ريسك به عنوان انتقال خسارت مطرح مي باشد(اصلی، 1390، 34-1).

2-2-1-23-چگونگي تعیین نرخ بهره در وامهاي رهني[1]

بررسي عملكرد شركت هاي بيمه از آن جهت حائز اهميت است كه آنها نيز رويكرد مشابه فعاليت بانكها در قراردادهاي بیمه اي خود دارند، در واقع پرتفوي شركت هاي بيمه از قراردادهاي مختلفي تشكيل شده كه بين گروه هاي پرخطر تا كم خطر در نوسان است(اصلی، 1390، 34-1).

بطوريكه هر چه خطرات بيشتر، ريسك افزايش و در نتيجه حق بيمه نيز افزايش مي يابد و بالعكس آن نيز صدق مي كند اما در صورت متعادل بودن ريسك هاي قرارداد حق بيمه دريافتي نيز متعادل خواهد بود، چنين رويكردي به منظور اعطاي وام هاي رهني توسط بانك ها نيز مورد استفاده قرار مي گيرد و متناسب با مدارك و مستندات دريافتي از وام گيرنده ميزان ريسك ونرخ سود تعيين مي شود. بنابراين وام هاي رهني در قالب گروه هاي ذيل تقسيم بندي مي شود:

1-وام نينا[2]

براي تامين مالي افراد خريدار مسكن است در اغلب موارد وام هاي از نوع سيوا داراي نرخ هاي بهره بالاتري نسبت به وامهاي با سند سازي كامل و مدارك تائيد شده (فيوا) هستند و همچنين نسبت به وامهاي نينا نرخ بهره نسبتاًكمتري دارند. البته وامهاي ديگري چون فیسا[3] ، سیسا[4] ، نیوا[5]‌ نيز وجوددارند كه باتوجه به كاربرد سه گروه فوق در اينجا نيازي به تشريح آنها نمي باشد(اصلی، 1390، 34-1).

2-2-1-24-تعریف ریسک عملیاتی: ضررمستقیم وغیر مستقیم ناشی از نامناسب بودن وناکارآمد بودن فرآیندهای داخلی افرادوسیستم ها وهمچنین حوادث خارجی را ریسک عملیاتی می گویند(نظیر ایجاد[1] بدهي ها يا وامهاي رهني،‌تعهداتي هستند كه وثيقه آن داراييهاي مشهود است و مستلزم پرداخت ادواري مي باشند. بدهيهاي رهني مي توانند براي مواردي همچون تامين مالي خريد دارايي جديد، احداث كارخانه و يا نوسازي امكانات موجود مورد استفاده قرار گيرند. ارزش دارايي مورد وثيقه در بدهي هاي رهني بايد بيشتر از ميزان وام اعطايي باشد.

NINA(No Income No Asset) Loan-[2]

[3] Full income, stated Asset

[4]  Stated income, Stated Asset, income Ducument

[5]  No income, Verified Asset

 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت مطالعه موردی مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت مطالعه موردی مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد مدیریت صنعتی گرایش مالی: بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت