دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

 
 
 

 

مثال دیگر زید خانه خود را در مقابل هزار تومان مهر و رهن داد و قبل از اداء فوت نمود و ورثه که قائمقام او هستند چند نفرند یک نفر از آنها سهمیه خود را بمرتهن بدهد و تقاضای آزادی نصف را نماید مرتهن حاضر برای قبول نصف نشود و آزادی مرهونه بدادن تمام دین بداند .

بخش سوم : وثیقه و جزئیات آن

در این بخش ابتدا به تعریف وثیقه می پردازیم و سپس در خصوص قرار وثیقه و قرار قبولی وثیقه و نیز وثیقه گذار مطالبی را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد .

1-3-1 تعریف وثیقه

وثیقه در کتاب ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی اینگونه تعریف شده است : ” وثیقه در لغت به معنای استوار و آنچه بدان اعتماد شود و محکم کاری کردن را گویند. دراصطلاح مالی که وام گیرنده تحت یکی ازصورقانونی آنرا نزد وام دهنده می گذارد و وام می ستاند که اگردر موعد مقرر آنرا پس ندهد وام گیرنده بتواند ازمحل فروش وثیقه و قیمت آن طلب خود را وصول کند.” همچنین آمده که مالی است که برای تضمین حسن اجرای تعهد داده می شود.

وثیقه بعنوان یکی ازانواع قرارهای تامین کیفری مندرج درماده 132 قانون آئین دادرسی کیفری نیز چندان دورازاین تعاریف نیست بدین شکل که دادگاه صادرکننده قرارتامین از نوع وثیقه بسته به میزان خسارات و شرایط موجود و وضعیت طرفین پرونده کیفری از متهم وثیقه اخذ می کند که اغلب موارد این وثیقه عبارتست ازوثیقه ملکی چرا که همگان به آن دسترسی دارند و عبارتست از بازداشت سند تا زمان

 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

دسته‌ها: دسته اصلی