دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

کلمه مرکب مضاعف آن است که دو بار يا بيشتر ترکيب شده باشد مانند، گلابگير، (ص 172)

کلمه مرکب پيچيده آن است که هم مرکب باشد، هم مشتق مانند، دانشجويي، (همانجا)

کلمه مرکب لغوي يعني حاصل فرآيند ترکيب، کلمه اي جديد باشد مانند، ايران زمين، .

چنانچه حاصل ترکيب، کلمه جديدي نباشد بلکه از آن صورت دستوري ديگري حاصل شود کلمه مرکب دستوري خواهدبود، مانند افعال مرکب (ص 173)

کلمه مرکب سست پيوند کلمه اي است که از نظر اندازه طولاني شده و جنبه ترکيبي خود را تا حدي از دست داده باشد مانند سر بر آستان کسي فرود آوردن. (همانجا)

علاءالدين طباطبايي (1382) اسم و صفت مرکب را چنين تعريف مي کند:

اسم و صفت مرکب از رهگذر فرايندي ساخته مي شوند که به آن ترکيب مي گويند. در ترکيب، دو يا چند واژه به هم مي پيوندند و يک کلمه جديد تشکيل مي دهند مانند کتابخانه. (ص 1)

وي استدلال مي کند که چون گروه هاي نحوي نيز از دو يا چند واژه ساخته مي شوند مانند کتاب تاريخ، بايد ملاک هايي در اختيار داشت که واژه مرکب را از گروه نحوي متمايز کند، و سه ملاک آوايي، صرفي و نحوي را معرفي مي نمايد (همانجا).

ملاک آوايي را در مورد واژگان مرکب اينگونه معرفي مي کند که آخرين هجاي واژه مرکب، تکيه دار است در حاليکه در گروه نحوي هر واژه تکيه مستقل دارد. ملاک صرفي بدين گونه است که در پايان واژه هاي مرکب وندهاي تصريفي (مانند-ها و-ان) قرار مي گيرند نه در ميان واژه هاي سازنده آن ها. مثلاً، گلخانه، را به صورت گلخانه ها جمع مي بنديم نه، گل ها خانه، (ص 27)

و ملاک نحوي را بدين گونه توضيح مي دهدکه در بين واژه هاي سازنده گروه هاي نحوي مي توان واژه يا عبارت ديگري گنجاند بي آنکه عبارتي غير دستوري پديد آيد. مثلاًعبارت، کتاب تاريخ، را مي توان به صورت، کتاب بزرگ تاريخ، گسترش داد در حاليکه در مورد کلمه مرکب ميسر نيست. (همانجا)

 
 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه : بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

دسته‌ها: دسته اصلی