دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستمهای کوانتومی مختلف

 

 (1-41)

و برای مجموعه آمیخته بصورت زیر می باشد:

(1-42)

حال برای اینکه اطلاعاتی از سیستم  را در زمانهای مختلف داشته باشیم و برای به دست آوردن تحول زمانی مقدار چشمداشتی به فکر تحول زمانی ماتریس چگالی می افتیم.

از رابطه ماتریس چگالی نسبت به زمان مشتق می گیریم و در  ضرب می کنیم.

جمله دوم بصورت پدیدار شناختی اضافه شده و بیانگر اینست که آهنگ گذار   با ضریب  که آهنگ واپاشی از تراز  به تراز  است، کاهش می یابد. فرض کرده ایم که  . و برای عناصر قطری ماتریس چگالی معادلات حرکت ماتریس چگالی یا همان تحول زمانی ماتریس چگالی با این فرض که واپاشی جمعیت از ترازهای بالا به ترازهای پایین مجاز است، بصورت زیر است:

(1-46)

 

که   آهنگ واپاشی جمعیت هر اتم از تراز  به تراز  است.

رابطه بین آهنگ میرایی  برای عناصر غیر قطری و  و آهنگ میرایی عناصر قطری بصورت زیر است:

(1-47)

که  و  آهنگ واپاشی جمعیت از ترازهای  به سایر ترازها هستند و برای آنها داریم:

 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستمهای کوانتومی مختلف

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستمهای کوانتومی مختلف

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستمهای کوانتومی مختلف

دسته‌ها: دسته اصلی