دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی جرم شناختی ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهرکرد و راه کارهای پیشگیری از آن(مطالعه موردی شهرستان شهرکرد)

روان شناسان اجتماعي قبول دارند که ناکامي يکي ازعوامل گوناگوني است که بطور بالقوه مي توانند به خشونت منجر شوند(برکووتيز[1]  1978، 43).

دولارد[2] و همکاران او خاطر نشان مي سازند که فرد ناکام به هرشیئي يا انساني که درنظر ناقص است و علت ناکاميهاي وي باشد حمله مي برد و رفتارهاي خشن نثار قرباني مي کند، اگر فرد ناکام نتواند به قرباني حمله کند و به او آسيب جسماني برساند قرباني را آماج سرزنش و کلمات رکيک و زشت قرار مي دهد ودرواقع فرد ناکام خشونت را جابه جا مي کند و به جاي حمله بردن به ناکامي به عاملي حمله مي برد که با ناکامي او مرتبط باشد (کليک[3]  1979 ، 46).  رقابت نيز مي تواند موجب ناکامي مي شود هريک از طرفين موجوديت طرف مقابل راتهديد کند.آزمايش «روبرس و شريف »  (1961) نيز برتوان بالقوه رقابت درايجاد خشونت و خصومت تاکيد نموده است (جوکار  1376، 17).يافته هاي وارکل[4] نيز نشان مي دهد که ناکامي همواره به سرعت باعث اعمال خشونت فرد ناکام نمي شود بلکه ناکامي، خشونت زيرخاکستر است. بدون ترديد بين ناکامي و پرخاشگري ارتباط معناداري وجود دارد ليکن ناکامي تنها يکي از عوامل موثر بر بروز پرخاشگري محسوب مي شود و نه همه آن ،لذا اين تئوري نيز عليرغم اينکه نسبت به تئوريهاي زيست شناختي درتبيين نزاع و درگيري افراد موفق بوده است اما  بدليل اينکه تنها درسطح تحليهاي رواني و فردي مي باشد، درتبيين رفتارهاي جمعي ،گروهي خشونت آميز و نزاعهاي جمعي چندان قابليتي ندارد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 پایان نامه ارشد :بررسی جرم شناختی ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهرکرد و راه کارهای پیشگیری از آن

دسته‌ها: دسته اصلی