دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بیع عین مرهونه

راهن (مالک) و مرتهن، هر دو عین مرهونه است و همان گونه که تصرفات حقوقی شرکا نسبت به سهم خویش را مجاز می دانیم و استدلال فوق را جهت عدم نفوذ تصرفات آنان به کار نمی بریم، در این مورد هم استدلال فوق نمی تواند مبنای منع مالک از تصرف حقوقی نسبت به حق خویش گردد.

گفتار سوم: نظر مختار

به نظر مي رسد، از ميان همه‌ی استدلالهاي فوق آنچه بيش از همه قابل توجه و نيازمنددقت بيشتر است اين نكته است كه آيا بيع مال مرهون يا ساير تصرفات ناقل، منافات با حق مرتهن دارند يا خير؟ طبيعي است اگر منافاتي ميان اين دو نباشد، بايد همان حكمي را كه در مورد فروش اموالي كه ديگري نسبت به آن داراي حق عيني اصلي مانند( حق انتفاع ( است در اين خصوص نيز جاري نماييم . توضيح اينكه چنانچه مالي به ديگري فروخته شود و شخص ثالثي نسبت به آن ، حق عيني اصلي مانند حق انتفاع

داشته باشد و خريدار از اين موضوع آگاه نباشد، داراي حق فسخ بوده و مي تواند قرارداد را فسخ نمايد  مورد اموالي كه نسبت به آن حق رهن وجود دارد نيز اگر ميان معامله‌ی ي  ناقل عين (مانند بيع) و حق مرتهن منافاتي قائل نباشيم، همان گونه كه برخي از نيز بيان داشته اند، نتيجه ي منطقي  پذيرش عدم منافات، باقي ماندن حق رهن و ثبوت خيار براي مشتري در صورت عدم آگاهي نسبت به حق رهن خواهد بود. به اعتقاد ما در تشخيص منافات يا عدم منافات تصرفات ناقل عين مرهونه با حق مرتهن، تحليل ماهيت حق مرتهن داراي اهميت است . بدون ترديد عقد رهن، عقدي است كه براي استيثاق و پديد آمدن وثيقه براي دين مرتهن تشريع شده است ،  ليكن سؤال اينجاست كه وثيقه و استيثاق و حدود و ثغور آن به چه ميزاني است؟ به نظر مي رسد دو نوع نگاه در اين خصوص وجود دارد: مشهور فقها  تماميت وثيقه را ملازم با

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:بیع عین مرهونه

دسته‌ها: دسته اصلی